Sommaren
Kursnamn Muistisairautta sairastava ikäihminen
Kursdatum 01.06.2023 - 01.08.2023
Yrkeshögskolan Lapin ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Sari Arolaakso
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Muistisairautta sairastava ikäihminen

01.06.2023 - 01.08.2023

Beskrivning

Osaamistavoitteet:

 Opiskelija:

 • osaa kuvata aivoterveyden käsitteenä
 • osaa kuvata yleisimmät muistisairaudet, niiden diagnostiikan ja hoidon periaatteet.
 • osaa kuvata laaja-alaisesti erilaisia menetelmiä muistisairaan kuntoutumisen ja päivittäisten toimintojen, suoritusten ja osallistumisen tukemiseksi huomioiden eettiset periaatteet.
 • osaa kuvata muistisairaan edunvalvontaan liittyvät keskeiset käsitteet.

 

Sisältö:

Etenevät muistisairaudet yleistyvät ja yhä nuorempia sairastuu muistisairauksiin, mutta ovat yleisempiä iäkkäillä ihmisillä. Suomessa on tällä hetkellä arviolta 193 000 muistisairasta ihmistä, joista 100 000 ihmistä sairastaa lievää muistisairautta ja 93 000 ihmistä keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta. Vuosittain muistisairauksiin sairastuu 14 500 suomalaista. Työikäisiä muistisairaita on noin 7 000. Etenevät muistisairaudet rappeuttavat aivoja ja heikentävät laaja-alaisesti toimintakykyä. Tarvitaan lisää tietoa, osaamista ja keinoja kohdata muistisairas. Aivoterveyden edistäminen on oltava osa kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivien työtä.

Keskeiset sisällöt:

 • Aivoterveys ja muisti
 • Yleisimmät muistisairaudet, niiden tutkiminen ja hoidon periaatteet
 • Kansalliset hoitosuositukset ja ohjeistukset
 • Kuntoutumisen ja päivittäisten toimintojen, suoritusten ja osallistumisen tukeminen
 • Haasteelliset tilanteet ja haasteelliseksi koettu käyttäytyminen
 • Lääkkeettömät hoitomenetelmät
 • Eettiset periaatteet, edunvalvonta, oikeudet ja hoitotahto

 

Förkunskapskrav

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla toimiville ja opiskeleville

Bedömningskriterier

hyväksytty/hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Virtuaaliopinnot, 100 % itsenäinen verkkokurssi (Moodle)

Info

Toimivat verkkoyhteydet, Moodle-oppimisympäristön käytön tuntemus

Mer information

Oppimateriaalit:

1) Kansallinen muistiohjelma 2012-2020, Tavoitteena muistiystävällinen Suomi https://www.muistiliitto.fi/application/files/6314/8666/3685/Kansallinen_muistiohjelma_2012-2020.pdf

2) Lapin Muistikunto -hanke, Lapin Muistiyhdistys ry http://lapinmuistiyhdistys.fi/fi/Lapin_Muistikunto_-hanke

3) SenioriKaste – hankkeessa on kehitetty Muistipolku http://www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/seniorikaste/muistitiimi

4) https://yle.fi/aihe/ihmeelliset-aivot

5) https://www.ahaa-aivotreenit.fi/aivoterveys

6)https://www.muistiliitto.fi/fi/muistisairaudet/muistihairiot-ja-sairaudet/muistisairaudet/aivokierros

7) Eloniemi-Sulkava, U. & Savikko, Ul (toim.) 2011. Mielen Muutos muistisairaiden ihmisten uistisairaiden ihmisten hoidossa, MielenMuutos -tutkimus- ja kehittämishanke, tutkimusraportti 3.

Anmälningsinformation

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi