Våren
Kursnamn Muistiterveyden edistäminen elämänkulussa
Kursdatum 01.02.2023 - 30.04.2023
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Eini Hyppönen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 19.12.2022 - 15.01.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Muistiterveyden edistäminen elämänkulussa

01.02.2023 - 30.04.2023

Beskrivning

Osaamistavoitteet

  • Osaat määritellä aivojen ja muistin toimintaa osana muistiterveyttä
  • Osaat selittää muistiterveyden edistämisen merkityksen hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn näkökulmasta
  • Osaat luetella keskeisiä muistiterveyden edistämisen osa-alueita
  • Osaat selittää muistiterveyteen vaikuttavien keskeisten tekijöiden yhteyksiä hyvinvointiin
  • Tunnistat näyttöön perustuvan tiedon merkityksen muistiterveyden edistämisessä

Sisältö

  • Aivo- ja muistiterveyden edistäminen elämänkulussa
  • Muistiterveyden edistämisen keskeisiä tekijöitä
  • Näyttöön perustuva tieto ja toiminta muistiterveyden edistämisessä

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opintojakson Moodlen materiaalit opiskellaan ja verkkotestit suoritetaan osioittain opintojakson toteutuksen aikataulussa.

Anmälningsinformation

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.