Våren
Kursnamn Mündliche Kommunikation
Kursdatum 16.01.2023 - 05.03.2023
Yrkeshögskolan LAB-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Språk och kommunikation HUB
Lärare Cornelia Erdmann
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 18.12.2022
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

Mündliche Kommunikation

16.01.2023 - 05.03.2023

Beskrivning

Tavoitteet: Opiskelija

  • osaa kertoa konkreettisista aiheista ja reagoida keskustelussa melko spontaanisti.
  • pystyy ilmaisemaan mielipiteensä
  • osaa ylläpitää yksinkertaista keskustelua ja pyytää tarvittaessa selvennystä
  • sujuvoittaa ääntämistään.

Taitotaso A2

Sisältö:

  • Saksan helppo keskustelukurssi, jossa keskitytään suulliseen kielitaitoon.
  • Käsitellään seuraavia aihepiirejä: small talk, kotimaasta kertominen, työmatkan järjestelyt, puhelimessa asiointi ja juhlat sekä opiskelijoiden valitsemat saksalaiseen kulttuuriin liittyvät aiheet.
  • Lisäksi harjoitellaan ääntämistä sekä keskeisiä viestinnällisiä taitoja kuten mielipiteen ilmaisemista, ymmärtämisen varmistamista ja keskustelun ylläpitämistä.

 

Förkunskapskrav

Saksa 3 tai vastaavat tiedot ja taidot

Bedömningskriterier

1-5

Arbetsformer och schemaläggning

Etäoppitunnit Zoomissa 16.1.-5.3.2023. Oppitunnit kahdesti viikossa. Aikataulu julkaistaan viimeistään joulukuussa ja löydät sen toteutussuunnitelmasta.

Sisältää verkkotapaamisia, itsenäistä työskentelyä ja ryhmätyöskentelyä.

 

Anmälningsinformation

Tutkinto- tai polkuopiskelija:  ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä.