Hösten
Kursnamn Muovit ja tekstiilit kiertotaloudessa
Kursdatum 19.09.2022 - 30.11.2022
Yrkeshögskolan Turun ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare Liisa Lehtinen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Muovit ja tekstiilit kiertotaloudessa

19.09.2022 - 30.11.2022

Beskrivning

Sisältö

Opintojaksolla käydään läpi perusteet muovi- ja tekstiilimateriaaleista sekä ominaisuuksista, jotka vaikuttavat niiden kierrätettävyyteen. Kurssilla perehdytään kiertotalouden liiketoimintamalleihin yritysesimerkkien avulla.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kuvata muovien ja tekstiilien perusominaisuuksia ja niiden merkitystä kierrätettävyyden kannalta. Opiskelija tunnistaa ja osaa kuvata kiertotalouden liiketoimintamalleja esimerkkien avulla.

Bedömningskriterier

 • H-5
 • Opiskelija osaa kuvata muovien ja tekstiilien perusominaisuuksia ja niiden merkitystä kierrätettävyyden kannalta. Opiskelija tunnistaa ja osaa kuvata kiertotalouden liiketoimintamalleja esimerkkien avulla. Opiskelija osaa kriittisesti arvioida lukemaansa tietoa ja soveltaa sitä käytännön esimerkeissä.
 • Arviointikriteeristö löytyy Itslearningistä kurssin sivuilta
 • Palautetut tehtävät arvioidaan pisteyttämällä ne 0-3 p. Pisteiden kokonaismäärä määrittää loppuarvosanan. Kaikki tehtävät on palautettava hyväksytysti.

Arbetsformer och schemaläggning

 • Opintojakso järjestetään verkossa 19.9.2022-30.11.2022.
 • Opintojaksolla käydään läpi perusteet muovi- ja tekstiilimateriaaleista sekä ominaisuuksista, jotka vaikuttavat niiden kierrätettävyyteen. Kurssilla perehdytään kiertotalouden liiketoimintamalleihin yritysesimerkkien avulla.
 • Opiskelija voi työskennellä kurssilla omaan tahtiinsa.
 • Oppimismenetelmät: Verkkomateriaali, Projektioppiminen, Tutkimus, raportointi
 • Verkkotehtävät Itslearningissä, ei tenttiä
 • Kokonaistyömäärä 3 x 26,7 h
 • Kumpikin osio, muovit ja tekstiilit, ovat 1,5 op:n kokonaisuudet, joissa on 3 etätehtävää.

Anmälningsinformation

Turun ammattikorkeakoulun omat opiskelijat ilmoittautuvat Pepissä!

Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat siten, että

 • Turun AMK:n opiskelijoille on määritelty opiskelijakiintiö 20
 • muiden Suomen AMK:ien opiskelijakiintiö on: 15 opiskelijaa. TÄYNNÄ
 • Avoimen AMK:n opiskelijakiintiö on 10 opiskelijaa.

Jos paikkoja vapautuu, paikat täytetään varasijoilta.