Non-stop
Kursnamn Musiikin hahmotusaineet: soitinnus ja sovittaminen
Kursdatum 21.08.2023 - 31.07.2024
Yrkeshögskolan Oulun ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 4 SP

Bransch Kultur HUB
Lärare Pasi Hiltula
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 14.08.2023 - 01.06.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Musiikin hahmotusaineet: soitinnus ja sovittaminen

21.08.2023 - 31.07.2024

Beskrivning

Tavoitteet:

 • Kehitän musiikin hahmottamisen taitojani erityisesti soitinopin, soitintamisen ja sovittamisen perustaitojen osalta.
 • Ymmärrän musiikin hahmotusaineosaamisen olevan osa instrumenttiosaamista.
 • Arvioin omaa osaamistani ja kehittymistarpeitani suhteessa ammattikorkeakoulujen musiikkipedagogikoulutuksen osaamistavoitteisiin.
 • Käytän opiskeluun liittyviä järjestelmiä ja menetelmiä.
 • Tunnen oppimisympäristön tarjoamat mahdollisuudet ja palvelut opiskelun tukena.
 • Kehitän ja arvioin oppimis-, opiskelu- ja työskentelytaitojani.

Sisältö:

 • Perehdyt soitintamisen ja sovittamisen perusteisiin ja harjoittelet niihin liittyviä käytännön taitoja.
 • Opit käyttämään opinnoissasi tarvittavia järjestelmiä ja digitaalisia työkaluja.
 • Kehität musiikin hahmotusosaamista erityisesti soitinopin, soitintamisen ja sovittamisen perusteiden näkökulmasta.
 • Hallitset soitinopin perustiedot: Soitinperheet; Partituurijärjestyksen; Orkesterisoittimien lyhyen historian; Orkesterisoitinten äänenmuodostuksen perusteet; Soittotekniikan perusteet (esim. soittoasento); Orkesterisoittimelle kirjoittamisen (esim. ääniala, transpositiot, klaavit, yleisimmät soittotekniikat).
 • Hallitset soitinnuksen ja sovittamisen alkeet: osaat kirjoittaa omia soitinnus- ja sovitusharjoituksia.

Bedömningskriterier

Arviointi (hyväksytty/hylätty) perustuu kurssialustalle palautettuihin kurssitehtäviin.

Opiskelija laatii henkilökohtaisen opiskeluaikataulun, jonka avulla suunnittelee ja seuraa kurssilla edistymistään. Opiskelija tutustuu itsenäisesti verkossa olevaan opiskelumateriaaliin, ja palauttaa niihin liittyvät kurssitehtävät kurssialustalle ajallaan.

 

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso jakautuu kahteen moduuliin, perustietoihin eli soitinoppiin ja soveltavaan osuuteen eli soitintamiseen ja orkestraation alkeisiin. Opiskelija opiskelee itsenäisesti Moodle-verkkoalustalla soitinoppiosuuden, ja tekee siihen liittyviä pieniä harjoitustehtäviä erityisesti omaan soittimeen/oman soittimen edustamaan soitinperheeseen liittyen. Soveltava osuus tehdään verkkoalustan esimerkkeihin tutustuen sekä kirjoittaen omia soitinnuksia ja orkestraatioita.

A. Soitinoppi (perustiedot): Soitinperheet; Partituurijärjestys; Soittimen lyhyt historia; Soittimen rakenne ja äänenmuodostuksen perusteet; Soittotekniikan perusteet (esim. soittoasento); Soittimelle kirjoittaminen (esim. ääniala, transpositiot, klaavit, yleisimmät soittotekniikat). Käydään läpi kaikki yleisimmät orkesterisoittimet.

B. Soitinnus ja sovittamisen alkeet (soveltavat tiedot): Opiskelija tutustuu itsenäisesti verkkoalustalla oleviin soitinnus- ja sovitusesimerkkeihin. Opiskelija kirjoittaa omia soitinnus- ja sovitusharjoituksia. Kurssin lopputehtävänä on laajempi soitinnus- ja/tai sovitustehtävä pienkamariyhtyeelle tai ensemblelle.

Opinnot toteutetaan verkko-opintoina Moodle-oppimisympäristössä ja kurssilla edetään itsenäiseen tahtiin: Opiskelija katsoo oppimisalustalla olevat opetusvideot, ja lukee niihin liittyvän opiskelumateriaalin. Kurssitehtävät palautetaan kurssialustalle.

Anmälningsinformation

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 14.8.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta. Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistusviestin, josta löydät lisätietoja. Mikäli et saa vahvistusviestiä, tarkistathan myös roskapostikansion ja ota tarvittaessa yhteys osoitteeseen campusonline@oulu.fi.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta 1.8. alkaen (linkki ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)