Sommaren | Fullbokad
Kursnamn Musiikin ilmiöt ajassa
Kursdatum 01.05.2024 - 31.08.2024
Yrkeshögskolan Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Kultur HUB
Lärare Johanna Talasniemi
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 04.03.2024 - 25.04.2024

Musiikin ilmiöt ajassa

01.05.2024 - 31.08.2024

Beskrivning

  • Opiskelija osaa etsiä, valita ja käyttää monipuolisesti musiikkia erilaisissa tehtävissään, erilaisisissa tilanteissa ja erilaisiin tarpeisiin vastaten. Musiikin ilmiöiden tunnistaminen historiallisina jatkumoina yli genrerajojen ja niiden kytkeminen ajankohtaisiin ilmiöihin tukee opiskelijan ammatillista kasvua aktiiviseksi tulevaisuuden toimijaksi.
  • Opiskelija kehittää historiallista ja lähdekriittistä ajatteluaan, yhteistyötaitoja ja ohjelmiston tuntemustaan sekä valmiuksiaan perustella kirjallisesti ja suullisesti omia näkemyksiään vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

Sisältö

  • Musiikin ilmiöiden, kuten soinnin, rytmin ja ajan, rakenteen, esittämisen ja kuuntelemisen sekä niiden muuttumisen tarkastelua sekä menneisyydessä että nykyhetkessä.
  • Musiikin muutostrendien analysointia eri aikoina ja eri genreissä.

Förkunskapskrav

Ei ole.

Bedömningskriterier

  • Hyväksytty/hylätty
  • Opiskelija osaa tunnistaa eri aikojen ja genrejen musiikista keskeisiä muutostrendejä ja ilmiöitä sekä hyödyntää musiikillista kulttuuriperintöä luovasti omassa ammatillisessa toiminnassaan.
  • Opiskelija osaa toimia annetun aikataulun puitteissa, perustella näkemyksiään vuorovaikutustilanteissa ja löytää muiden kuvauksista itselleen uusia näkökulmia.