Våren
Kursnamn Muutosjohtaminen
Kursdatum 03.02.2023 - 12.05.2023
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Business HUB
Lärare Suuronen Niina
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 11.12.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Muutosjohtaminen

03.02.2023 - 12.05.2023

Beskrivning

Muutosjohtamisen taitojen merkitys työelämässä kasvaa jatkuvasti. Hyvä johtaja tarvitsee muutosjohtamisen taitoja lähes päivittäin, mutta muutosjohtamisen taidoista hyötyvät myös asiantuntijat ja muut työyhteisön jäsenet. Muutosjohtamisessa on kyse toisaalta laajojen muutoshankkeiden menestyksekkäästä toteuttamisesta, toisaalta arjen pienten muutosten johtamisesta. Olennaista muutosjohtamisessa on ymmärtää, miten muutosta johdetaan systemaattisesti, ja miten erilaiset ihmistyypit huomioidaan muutoksessa. Tällä opintojaksolla saat perustietopaketin muutosjohtamisen periaatteista ja käytännöistä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvata muutosjohtajan roolin ja tehtävät muutostilanteissa.
  • osaa nimetä osaamista ja taitoja, joita tehokas muutosjohtaminen edellyttää.
  • osaa nimetä muutosjohtamisen askeleet.
  • osaa kertoa erilaisia muutoksen johtamisen tapoja ja osaa arvioida niiden soveltumista erilaisiin tilanteisiin.
  • osaa soveltaa, miten muutoshankkeesta voi viestiä eri sidosryhmille.

Förkunskapskrav

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Arviointiperusteet: Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti harjoitustehtäviin.

Arbetsformer och schemaläggning

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

  • verkko-opintojaksolle osallistuminen, itsenäinen opiskelu, opintopiirityöskentely: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, harjoitustehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta