Sommaren
Kursnamn Muuttuva kasvatustyö
Kursdatum 01.06.2023 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Humanistisk och pedagogisk HUB, Hälsa och välmående HUB
Lärare Pakarinen Tuija
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 21.04.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Muuttuva kasvatustyö

01.06.2023 - 31.07.2023

Beskrivning

Muuttuva kasvatustyö -opintojaksolla tarkastellaan lapsuutta ja lapsuuden merkitystä sekä lapsen aseman muutoksia suomalaisessa yhteiskunnassa. Lisäksi perehdytään omaan ja ammatilliseen kasvatusorientaatioon sekä ammatillisen kasvatustyön toimintaympäristöihin ja keskeisiin niitä ohjaaviin asiakirjoihin.

Keskeinen sisältö

  •  arvot kasvatustyössä
  • muuttuva lapsuus, lapsen oikeudet ja lapsinäkökulma
  • lapsi- ja perhepolitiikka
  • kasvatus osana lapsen kasvun ja oppimisen polkua
  • kasvatusyhteistyö, ammatillinen kasvatustyö
  • varhaiskasvatuspalvelut ja suomalainen koulutusjärjestelmä
  • varhaiskasvatusta ja perusopetusta säätelevä lainsäädäntö ja ohjaavat dokumentit

Förkunskapskrav

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: 0 – 5

 

Arbetsformer och schemaläggning

100% verkko-opinnot (Moodle)

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti ohjeistetun suoritusjärjestyksen ja aikataulun mukaisesti. Opintojakso sisältää aikataulutettuja oppimistehtäviä yhteensä neljä (4) sekä päättötentin.

Anmälningsinformation

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.