Våren
Kursnamn Myyntiprosessi tehokkaaksi
Kursdatum 01.01.2023 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Business HUB
Lärare Niemelä Jari
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 11.12.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Myyntiprosessi tehokkaaksi

01.01.2023 - 31.07.2023

Beskrivning

Kurssin suoritettuasi osaat

 • myyntitoiminnon eri prosessit ja niiden vaiheet
 • analysoida myyntitoiminnon kohdeyrityksessä tai toimijassa
 • resurssoida henkilöt prosessien vaiheisiin tarvittavien kompetenssien ja asenteiden näkökulmasta
 • tunnet sosiaalisen median välineiden soveltuvuuden myynnin näkökulmasta
 • arvotat yritykselle soveltuvimmat asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat
 • tunnet konsultoivan myynnin periaatteet ja soveltamisen kohteeseen.

Sisältö

 • myyntitoiminto prosessien näkökulmasta
 • myyjän toimenkuva prosessin osana
 • oman myyntityön johtaminen
 • sosiaalinen media myyntityön tukena
 • konsultoiva myyntityö ja myyntiviestintä

Förkunskapskrav

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: 0 – 5

Arbetsformer och schemaläggning

100 % verkko-opinnot (Moodle)