Hösten
Kursnamn Myyntipsykologia (YAMK)
Kursdatum 27.09.2022 - 16.12.2022
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare Xamk lehtori
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 11.09.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Myyntipsykologia (YAMK)

27.09.2022 - 16.12.2022

Beskrivning

Tavoitteet: Opintojaksolla opit mitä on ammattimainen myynti sekä akateemisesta että ammatillisesta näkökulmasta. Opit perusasiat myyntiprosesseista, myyntipsykologiasta, vuorovaikutustaktiikoista, asiakkaan profiloinnista, myyjä- ja asiakastyypeistä, persoonallisuuden vaikutuksesta myyntityöhön, e-myynnistä ja myynnin monista työkaluista. Koulutuksen sisältää sekä kuluttajille suuntautuvan että yritysten välisen myynnin menetelmiä ja esimerkkejä. Sisältö: Mitä on myyntipsykologia ja miten se toimii verkossa? Mitä on asiakasprofilointi ja miten sitä hyödynnetään? Kuinka toteuttaa asiakkaan osallistaminen? Miten kasvattaa lisäarvon myynti käytännössä?

Förkunskapskrav

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko

1-5

Arviointi perustuu ennakkotehtävästä, verkkotentistä ja oppimispäiväkirjasta saataviin pisteisiin. Tarkemmat tiedot annetaan opintojakson alussa oppimisympäristössä

Opiskelija osaa a. käsitellä ja arvioida kriittisesti tietoa ja soveltaa sitä käytännössä. b. ratkoa monimutkaisia myyntiin ja myyntijohtamiseen liittyviä haasteita. d. vastata omasta toiminnastaan ja kehittää sitä itsenäisesti. f. toimia tavoitteellisen myyntitiimin jäsenenä tai vetäjänä.

Arbetsformer och schemaläggning

Opiskelijat tekevät opintojakson alussa määräaikaan mennessä opintojaksoon liittyvän ennakkotehtävän. Hyväksytyn ennakkotehtävän suorittamisen jälkeen opiskelijat saavat oppimateriaaliin liittyvän henkilökohtaisen kirjautumiskoodin. Tämä jälkeen opiskelija opiskelee aineiston itsenäisesti, suorittaa opintojaksoon kuuluvan verkkotentin sekä laatii ja palauttaa ohjeistuksen mukaisen oppimispäiväkirjan määräaikaan mennessä.

Opintojakson aikataulu on seuraava: – Ennakkotehtävä aukeaa 27.9.2022 – Ennakkotehtävän viimeinen palautuspäivä 9.10.2022 – Verkkotenttitodistuksen ja oppimispäiväkirjan viimeinen palautuspäivä 12.12.2022

Info

Kyseessä on kokonaan verkossa toteutettava opintojakso ja sen aineisto löytyy opintojakson verkkosivulta makatemia.fi. Opintojakso perustuu vahvaan tutkimustietoon ja sen on laatinut myynnin ja markkinoinnin professori Petri Parvinen, jonka mukaan kyseessä on Suomen ensimmäinen ja paras myynnin erinomaisuuteen ja psykologiaan porautuva verkkokurssi.