Sommaren
Kursnamn Näe, kuule ja maista taide
Kursdatum 06.05.2024 - 31.08.2024
Yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Jana Vyborna-Turunen
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 11.03.2024 - 19.04.2024
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

Näe, kuule ja maista taide

06.05.2024 - 31.08.2024

Beskrivning

Tämän opintojakson suoritettuaan opiskelija
 • tunnistaa oman kokemuksellisen prosessin avulla taiteen ja hyvinvoinnin yhteyksiä
 • löytää kyvyn herkistyä taiteen ääreen
 • ymmärtää taiteen elämyksellisyyden ja moniaistisuuden yksilön tai yhteisön voimaannuttajana, arjen rikastajana ja toimijuuden vahvistajana
 • tunnistaa taiteen mahdollisuudet sosiokulttuurisessa työssä
 • osaa käyttää niitä taiteen ja kulttuurin tarjoamia välineitä, joita voi omassa työssään hyödyntää (kuva, sana, liike ja ääni)

Opintojaksolla painottuu työpajatyyppinen työskentely, jonka yhteydessä opiskelija saa hyvän näkemyksen taide- ja kulttuurilähtöisten menetelmien kirjosta ja käytöstä eri asiakaskohderyhmien kanssa

Opiskeltavia alueita ovat:

 • Musiikki ja äänimaisemat
 • Kuvataide
 • Kehontuntemus ja liike
 • Moniaistisuus
 • Luova kirjoittaminen
 • Draama

Bedömningskriterier

Opintojakso arvioidaan Hyväksytty / Hylätty

Arvoitavat suoritukset ovat:

 • osallistuminen lähipetuksen työpajoihin (75 % lasnäolo edellytetään)
 • kirjallisuuspiiri
 • Sovitussa oppimisympäristössä (työelämä, harrasteryhmä, ystävät, oma perhe) toteutettu henkilökohtainen tai parityönä tehty kahden – kolmen kerran ohjauskokonaisuus ja sen raportointi
 • oman henkilökohtaisen työkalupakin kokoaminen

Kaikki tehtävät voi koota esim. blogimuotoiseksi kokonaisuudeksi.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso toteutuu ajanjaksolla 27.5.-14.8.2024 zoomissa, moodlessa ja henkilökohtaisena työskentelynä itse valittuinana ajankohtina mainitulla aikavälillä sekä itse valitussa toimintaympäristössä.

Opetuspäivät ovat 27.5., 28.5., 29.5. (ma, ti, ke), sekä 3.6 ja 4.6 (ma, ti)

Elokuussa on seminaaripäivä 14.8. (keskiviikko).

Huomaa, että opintojakso toteutuu vain, jos ilmoittautuneita on vähintään 20. Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostia ilmoittautumisajan päätyttyä.

Info

Lähiopetus: Työpajat, ryhmätyö ja luennot toteutuvat ZOOM-ympäristössä Sähköiset oppimisympäristöt: Moodle ja Zoom Itsenäinen ja pienryhmä- tai parityöskentely (opiskelija hyödyntää oppimaansa ja omaa luovuuttaan itse valitsemassaan toimintaympäristössä)

Opintojaksolla painottuu työpajatyyppinen työskentely, jonka yhteydessä opiskelija saa hyvän näkemyksen taide- ja kulttuurilähtöisten menetelmien kirjosta ja käytöstä eri asiakaskohderyhmien kanssa

Mer information

 • Ilmoittaudu opintojaksolle ensisijaisesti omassa Pepissä/Pakissa/opiskelijan työpöydällä. Jos kotikorkeakoulusi ei ole vielä mukana ristiinopiskelujärjestelmä Ripassa, voit ilmoittautua sivun ylälaidassa olevan painikkeesta avautuvalla  ilmoittautumislomakkeella.
 • Löydät lisätietoa ilmoittautumisesta HAMKin nettisivulta. Voit kysyä tarvittaessa ilmoittautumisesta ja hyväksymisestä opintojaksolle koulutuskoordinaattorilta, opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Huomaathan, että opettaja vastaa vain opintojakson sisältöä koskeviin kysymyksiin

Anmälningsinformation

 • Tutustu toteutussuunnitelmaan ennen ilmoittautumista
 • Centrian, Humakin, TAMKin, Turku AMK:n, VAMKin ja XAMKin opiskelija, ilmoittaudu Pepissä/Pakissa
  • Näet ilmoittautumisen tilanteen hopsillasi
  • Löydät lisätietoa ilmoittautumisesta nettisivulta
 • Muun AMK:n opiskelija (jos ristiinopiskelun ilmoittautuminen Pepissä/Pakissa ei ole mahdollista):
  • Valitse kotikorkeakoulusi listasta. Jos sitä ei ole, et voi ilmoittautua lomakkeella
  • Kirjoita ilmoittautumislomakkeelle henkilötunnuksesi oikeassa muodossa! Puutteellisesti ilmoitettu hetu voi estää pääsyn opintojaksolle
  • Täytä ilmoittautumislomakkeelle kotikorkeakoulusi sähköpostiosoite – muu käyttämäsi sähköpostiosoite ei oikeuta opiskelupaikkaan! Varmista, että osoitteesi on kirjoitettu oikein
  • Laita itsellesi muistiin mille opintojaksoille olet ilmoittautunut
  • Ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan, vapauta paikka toiselle opiskelijalle. Lähetä sähköpostia opiskelijapalvelut@hamk.fi

 

 • Ilmoittautumiset käsitellään yhdellä kertaa ilmoittautumisajan päätyttyä
 • Kun sinut on hyväksytty opintojaksolle ja olet saanut oikeuden HAMKin tietojärjestelmiin, saat tiedon sähköpostilla. Viesti voi mennä roskapostiin, joten tarkista myös roskapostisi
 • Ota HAMK -tunnus käyttöön! Edellytämme HAMK-tunnusten rekisteröintiä ja käyttöä opintojaksolla