Sommaren | Fullbokad
Kursnamn Näe, kuule ja maista taide
Kursdatum 08.05.2023 - 31.08.2023
Yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Mikko Romppanen
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 21.04.2023
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Näe, kuule ja maista taide

08.05.2023 - 31.08.2023

Beskrivning

Tämän opintojakson suoritettuaan opiskelija
 • tunnistaa oman kokemuksellisen prosessin avulla taiteen ja hyvinvoinnin yhteyksiä
 • löytää kyvyn herkistyä taiteen ääreen
 • ymmärtää taiteen elämyksellisyyden ja moniaistisuuden yksilön tai yhteisön voimaannuttajana, arjen rikastajana ja toimijuuden vahvistajana
 • tunnistaa taiteen mahdollisuudet sosiokulttuurisessa työssä
 • osaa käyttää niitä taiteen ja kulttuurin tarjoamia välineitä, joita voi omassa työssään hyödyntää (kuva, sana, liike ja ääni)

Opintojaksolla painottuu työpajatyyppinen työskentely, jonka yhteydessä opiskelija saa hyvän näkemyksen taide- ja kulttuurilähtöisten menetelmien kirjosta ja käytöstä eri asiakaskohderyhmien kanssa

Opiskeltavia alueita ovat:

 • Musiikki ja äänimaisemat
 • Kuvataide
 • Kehontuntemus ja liike
 • Moniaistisuus
 • Luova kirjoittaminen
 • Draama

Bedömningskriterier

Opintojakso arvioidaan Hyväksytty / Hylätty

 

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso toteutuu ajanjaksolla 29.5 – 15.8 2023 Zoomissa, moodlessa ja henkilökohtaisena työskentelynä

Opetuspäivät ovat 29, 30 ja 31.5 (ma, ti, ke) sekä 5.6 ja 6.6 (ma, ti)

Elokuussa on seminaaripäivä 15.8 (tiistai)

Info

Lähiopetus: Työpajat, ryhmätyö ja luennot toteutuvat ZOOM-ympäristössä Sähköiset oppimisympäristöt: Moodle ja Zoom Itsenäinen ja pienryhmä- tai parityöskentely (opiskelija hyödyntää oppimaansa ja omaa luovuuttaan itse valitsemassaan toimintaympäristössä)

Opintojaksolla painottuu työpajatyyppinen työskentely, jonka yhteydessä opiskelija saa hyvän näkemyksen taide- ja kulttuurilähtöisten menetelmien kirjosta ja käytöstä eri asiakaskohderyhmien kanssa

Mer information

 • Kysy lisätietoja ilmoittautumisesta, hyväksymisestä opintojaksolle, käyttäjätunnuksista ja arvosanoista opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Opettaja vastaa vain opintojakson sisältöä koskeviin kysymyksiin.

Anmälningsinformation

 • Tutustu toteutussuunnitelmaan ennen ilmoittautumista.
 • Kirjoita lomakkeelle henkilötunnuksesi oikeassa muodossa! Puutteellisesti ilmoitettu hetu voi estää pääsysi opintojaksolle. Et myöskään voi siirtää suoritusmerkintää kotikorkeakouluun ilman hetua.
 • Laita itsellesi muistiin mille opintojaksoille olet ilmoittautunut.
 • Ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan ilmoittautumisen, lähetä sähköpostia opiskelijapalvelut@hamk.fi, niin vapautat paikan toiselle opiskelijalle.
 • Huomaa, että saat hyväksymistiedon sähköpostitse tavallisesti vasta opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.
 • Kun sinut on hyväksytty opintojaksolle ja sinulle on luotu tunnus HAMKin tietojärjestelmiin, saat tiedon sähköpostilla. Sähköposti menee joskus roskapostiin, joten tarkista myös roskapostisi.
 • Edellytämme HAMK-tunnusten rekisteröintiä ja käyttöä opintojaksolla, koska vain tällöin voimme taata kaikkien e-aineistojen saatavuuden opinnon aikana.  Myös opintojaksopalautteen antamiseen toteutuksen päätyttyä tarvitaan HAMKin käyttäjätunnus