Hösten
Kursnamn Näkökulmia biotalouteen
Kursdatum 12.09.2022 - 11.12.2022
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare Anne Poutiainen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsfri
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 14.11.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Näkökulmia biotalouteen

12.09.2022 - 11.12.2022

Beskrivning

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää/osaa

  • Tunnistaa biotalouskäsitteen ja sen osa-alueet, biotalouden raaka-aineet ja perusprosessit
  • Biotalouden globaalin merkityksen maapallolle
  • Suomen biotalousstrategian
  • Biotalouden taloudellisen merkityksen Suomessa tällä hetkellä sekä mahdollisuudet tulevaisuudessa
  • Pohtia omaa biotalousosaamistaan ja sen mahdollisia täydentämistarpeita

Sisältö

1. Biotalouden keskeiset määritelmät ja prosessit: Vihreä, sininen, keltainen ja punainen biotalous, biotalous uutena toimintatapana ja mahdollisuutena eri toimialoilla: metsäbiotalous, agrobiotalous, energia, tuotantoympäristöteknologia, kemia ja kiertotalous, bioraaka-aineet ja materiaalit, luontopalvelut ja matkailu

2. Keskeiset biotalouden strategiat: Suomen biotalousstrategian päämäärät ja keskeiset toimenpiteet, maapallo 2030, Pariisin kestävän kehityksen sopimus, EU 2020 strategia

3. Biotalouden luomat tulevaisuuden mahdollisuudet

Bedömningskriterier

Arviointiperusteet

Palautetut tehtävät

Arviointiasteikko

Hyväksytty / Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.