Våren | Fullbokad
Kursnamn Nätsvenska – ruotsin valmentava verkkokurssi
Kursdatum 16.01.2023 - 26.02.2023
Yrkeshögskolan Tampereen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Katri Kallinen
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 09.01.2023
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Nätsvenska – ruotsin valmentava verkkokurssi

16.01.2023 - 26.02.2023

Beskrivning

Haluatko edetä nopeammin valmentavissa verkko-opinnoissa?

Kurssilla kerrataan kuuden tekstikappaleen yhteydessä myös ruotsin kielen keskeisimmät kielioppirakenteet.

Sekä teksteihin että kielioppiin liittyy tehtäviä, jotka nopeasti auttavat sanojen ja kielioppirakenteiden opiskelussa ja harjoittelussa.

Nätsvenska koostuu viidestä kaikille kurssilaisille yhteisestä tekstikappaleesta, joissa kuvitteelliset ammattikorkeakouluopiskelijat esiintyvät erilaisissa jännittävissä tilanteissa. Kuudes suuntaava tekstikappale (A, B, C tai D) valikoituu oman koulutusalasi mukaan.

Tehtäviin liittyvät ohjeet saat aina erikseen kunkin tekstikappaleen yhteydessä. Lopputentti pidetään verkossa.

• Työelämään valmentavia viestintätilanteita • AMKin eri koulutusalojen yleistermistöä • Keskeiset kielioppirakenteet: verbit, prepositiot, substantiivit ja persoona- ja possessiivipronominit, lukusanat, järjestysluvut, passiivi, det- ja man-pronominit, kysymyssanat, adjektiivit, adverbit, partisiipit ja sanajärjestys.

Arbetsformer och schemaläggning

Itsenäinen verkko-opiskelu.

Nätsvenska on nopeasti etenevä ruotsin valmentava kurssi. Sen kesto on 6 viikkoa, se pidetään aikavälillä 16.1. – 26.2.2023.

Nätsvenska on laajuudeltaan 3 opintopistettä ja se on suunniteltu ammattikorkeakouluihin valmentavaksi ruotsin kurssiksi ennen pakollista tutkintoruotsia.

Anmälningsinformation

Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.