Sommaren
Kursnamn Nautojen hyvinvointi
Kursdatum 01.06.2023 - 15.08.2023
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Naturvetenskaplig HUB, Naturbruk och miljö HUB
Lärare Kämäräinen Hilkka
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 21.04.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Nautojen hyvinvointi

01.06.2023 - 15.08.2023

Beskrivning

Opinnot suoritettuaan

  • opiskelija tuntee nautojen hyvinvoinnin määritelmän, käsitteet ja eri tavat tarkastella nautojen hyvinvointia.
  • opiskelija tuntee nautojen tuotantoprosessit, tuotantoa ohjaavan lainsäädännön ja viranomaismääräykset, erilaisten hoitotoimenpiteiden ja ympäristötekijöiden vaikutuksen nautojen hyvinvointiin.
  • opiskelija tuntee tavat mitata nautojen hyvinvointia.
  • opiskelija osaa soveltaa oppimaansa käytäntöön.

Keskeinen sisältö

Tuotantoprosessit, lajinmukainen käyttäytyminen, eläimen tarpeet, hyvinvointia ohjaavat säädökset, hyvinvoinnin määritelmät ja mittauskäytännöt sekä hyvinvointi käytännössä.

Förkunskapskrav

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: 0 – 5

Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin.

Arbetsformer och schemaläggning

100% verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

  • verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen: harjoitustehtävien tekeminen
  • itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta

Mer information

Kohderyhmä: Nautojen hyvinvoinnista kiinnostuneet ammattikorkeakoulujen opiskelijat

Anmälningsinformation

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.