Sommaren
Kursnamn Nautojen hyvinvointi
Kursdatum 03.06.2024 - 31.07.2024
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Naturvetenskaplig HUB, Naturbruk och miljö HUB
Lärare Kämäräinen Hilkka
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 26.02.2024 - 15.05.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Nautojen hyvinvointi

03.06.2024 - 31.07.2024

Beskrivning

Opinnot suoritettuaan

  • opiskelija tuntee nautojen hyvinvoinnin määritelmän, käsitteet ja eri tavat tarkastella nautojen hyvinvointia.
  • opiskelija tuntee nautojen tuotantoprosessit, tuotantoa ohjaavan lainsäädännön ja viranomaismääräykset, erilaisten hoitotoimenpiteiden ja ympäristötekijöiden vaikutuksen nautojen hyvinvointiin.
  • opiskelija tuntee tavat mitata nautojen hyvinvointia.
  • opiskelija osaa soveltaa oppimaansa käytäntöön.

Keskeinen sisältö

Tuotantoprosessit, lajinmukainen käyttäytyminen, eläimen tarpeet, hyvinvointia ohjaavat säädökset, hyvinvoinnin määritelmät ja mittauskäytännöt sekä hyvinvointi käytännössä.

Förkunskapskrav

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: 0 – 5

Opintojakso arvioidaan oppimistehtävien tekemisen, verkkokeskusteluihin osallistumisen, videon ja raportin sekä itsearvioinnin perusteella.

Arbetsformer och schemaläggning

100% verkko-opinnot (Moodle)

Opintojakson työmäärä on yhteensä noin 135 tuntia, joka koostuu aloitusluennosta 1h, itsenäisesti toteutettavasta käytännön havainnoinnista kohdetilalla 4h, videon suunnittelusta, tekemisestä, editoinnista ja tekstityksestä n. 30 h ja muusta itsenäisestä opiskelusta 100 h, joka sisältää kirjallisuuteen ja verkkomateriaaleihin perehtymisen, lähtötentin Moodlessa, verkkokeskustelut, muut oppimistehtävät sekä raportin kirjoittamisen ja itsearvioinnin.

Info

Opintojaksolla on aloitusluento 3.6. 2024. Aloitusluento tallennetaan ja se on katsottavissa myöhemmin.

Opintojaksoon kuuluu tilakäynti kohdetilalla. Tehtävään soveltuva nautakarjatila on etsittävä itse. Tila voi olla myös osallistujan kotitila tai muuten tuttu tila.

Anmälningsinformation

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.