Hösten | Fullbokad
Kursnamn Näytön käyttö hoitotyössä
Kursdatum 01.09.2022 - 16.12.2022
Yrkeshögskolan Kajaanin ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Ilmoitetaan myöhemmin
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 31.08.2022
Anmälningsinformation

Näytön käyttö hoitotyössä

01.09.2022 - 16.12.2022

Beskrivning

Tavoitteet ja sisältö:

Osaat

  • tarkastella kriittisesti ja monipuolisesti hoitotyöhön liittyviä ilmiöitä
  • kuvata lukemasi keskeisen tiedon kattavasti ja ymmärrettävästi
  • perustella asioita vakuuttavasti
  • esittää perustellen vaihtoehtoisia näkökulmia tai toimintamalleja hoitotyöhön

Förkunskapskrav

Lähtötasovaatimuksena on, että opiskelijalla on hoitotyön kokemusta eri yksiköistä ja hoitotyön eri osa-alueilta.

Opiskelijan tulee osata hakea tietoa tietokannoista (esim. Medic, PubMed) ja hänellä tulee olla valmiudet käyttää viestinnässä sähköisiä etäyhteyksiä (esim. Teams).

Bedömningskriterier

Hyväksytty / hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakson suorittaminen tapahtuu DevMoodle-oppimisympäristössä 1.9. – 16.12.2022 välisenä aikana.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.