Non-stop
Kursnamn Näyttöön perustuva tieto terveyspalveluissa MOOC
Kursdatum 05.09.2022 - 14.06.2023
Yrkeshögskolan Oulun ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 1 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Maisa Alajuuma
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 01.04.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Näyttöön perustuva tieto terveyspalveluissa MOOC

05.09.2022 - 14.06.2023

Beskrivning

Tavoitteet:

Opiskelija:

  • osaa määritellä, mitä tarkoitetaan näyttöön perustuvalla tiedolla ja toiminnalla
  • ymmärtää, miten näyttöön perustuvaa tietoa tuotetaan, tiivistetään ja levitetään
  • ymmärtää, miten näyttöön perustuvaa tietoa hyödynnetään terveyspalveluissa

Sisältö: 

  • Näyttöön perustuvan tiedon määrittely
  • Näytön tuottaminen
  • Näytön käyttöönotto

Bedömningskriterier

Hyväksytty-hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

MOOC opintokokonaisuus, joka suoritetaan itseopiskeluna verkko-oppimisympäristössä ajasta ja paikasta riippumatta.

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat lisätiedot ilmoittautumisen vahvistusviestissä.

 

Anmälningsinformation

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 15.8.2022 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta (linkki ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)