Non-stop
Kursnamn Neurologisen potilaan tarkkailu ja hoito
Kursdatum 02.05.2023 - 29.11.2023
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Xamk lehtori
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 27.08.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Neurologisen potilaan tarkkailu ja hoito

02.05.2023 - 29.11.2023

Beskrivning

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuasi sinä: – Tunnet keskeisimmät neurologiset sairaudet. – Osaat tunnistaa akuutisti sairastuneen neurologisen potilaan oireita ja soveltaa siihen tarkoitettuja malleja ja menetelmiä. – Osaat havainnoida ja tarkkailla äkillisesti sairastuneen neurologisen potilaan vointia ja vastata hoidon tarpeeseen hoitotyön auttamismenetelmiä soveltaen. – Osaat hankkia ja käyttää tutkittua tietoa sekä hyödyntää sitä neurologisen potilaan terveyden ylläpitämisessä ja edistämisessä. Sisältö: • yleisimmät neurologiset sairaudet, oireet ja ilmenemismuodot • akuutisti sairastuneen neurologisen potilaan alkuvaiheen tarkkailussa käytettävät mallit ja menetelmät • näyttöön perustuvan tiedon soveltaminen akuutin neurologisen potilaan tarkkailussa ja hoidossa • neurologiseen sairauteen liittyvät syy-seuraussuhteet ja niiden merkitys yksilön hyvinvoinnissa

Förkunskapskrav

Bedömningskriterier

Arviointi: Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien tehtävien ja testien suorittamisen. Opintojakso päättyy lopputestiin, joka arvioidaan Hyväksytty/Hylätty -asteikolla XAMK:n arviointiohjeiden mukaisesti.

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opetus sisältää nauhoitettuja verkkoluentoja, keskustelutehtäviä, ja tietotestejä sekä kokoavan lopputestin verkkoympäristössä.

Verkkokurssi on avoinna ja suoritettavissa omaan tahtiin kolmessa kuukaudessa (3kk:den aikana).

-Opintojakso on automatisoitu verkkototeutus -Itseopiskelu verkkoympäristössä mahdollistaa oman aikataulun luomisen sekä itsenäisen ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun. -Voit rytmittää omaa oppimistasi ja opiskeluasi Learn alustalla annettujen määräaikojen puitteissa.

Info

2.5.-29.11.2023. Ensimmäinen aloitus on 2.5. Tämän jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 27.8.2023.