Hösten
Kursnamn Neuropsykiatrian perusteet
Kursdatum 29.08.2022 - 23.10.2022
Yrkeshögskolan Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Eeva Tawast
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 22.08.2022
Kursförverkligande
Anmälning

Neuropsykiatrian perusteet

29.08.2022 - 23.10.2022

Beskrivning

Tavoitteet:

Opiskelija ymmärtää neuropsykiatrian aseman neurologian ja psykiatrian välimaastossa. Opiskelija tunnistaa tavallisimpia neuropsykiatrisia piirteitä ja oireyhtymiä: autismikirjo; ADHD; Touretten oireyhtymä; laaja-alaiset oppimisvaikeudet; skitsofrenia. Opiskelija hahmottaa oireyhtymien neuropsykologiasta kehitystaustaa. Opiskelijalla on perusvalmiuksia kohdata työelämässä neuropsykiatrisia asiakkaita.

Sisältö:

  • neuropsykiatria tieteenalana
  • tavallisimmat neuropsykiatriset piirteet ja oireyhtymät
  • neuropsykiatristen piirteiden kehittyminen neuropsykologian näkökulmasta
  • neuropsykiatristen piirteiden kohtaaminen yleisellä tasolla asiakastyössä

Bedömningskriterier

Arviointikriteerit – tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tunnistaa neuropsykiatriaan kuuluvia teemoja ja osaa määritellä tavallisimpia neuropsykiatrisia piirteitä. Opiskelija tunnistaa neuropsykiatristen piirteiden ja oireyhtymien kehityksellisen perustan ja ymmärtää piirteiden taustalla olevia aivotoimintojen perusmekanismeja. Opiskelija osoittaa tutustuneensa neuropsykiatristen piirteiden kohtaamiseen asiakastyössä.

Arviointikriteerit – hyvä (3-4)

Opiskelija kykenee analysoimaan neuropsykiatrian asemaa tieteenalana. Opiskelija osaa soveltaa kriittistä ajattelua neuropsykiatristen piirteiden tunnistamisessa. Opiskelija kykenee erottelemaan neuropsykiatrisia piirteitä ja yhdistämään niitä eri diagnooseihin sekä oirekuviin. Opiskelija tunnistaa neuropsykiatristen häiriöiden eri aivomekanismeja ja osaa analysoida niitä. Opiskelija hahmottaa neuropsykiatristen piirteiden kohtaamisen tavoitteita ja haasteita erilaisissa asiakaskohtaamisissa.

Arviointikriteerit – kiitettävä (5)

Opiskelija osaa arvioida kriittisesti neuropsykiatrian asemaa tieteenalana ja tunnistaa siihen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä. Opiskelija kykenee tekemään hallittuja, perusteltuja argumentteja neuropsykiatristen piirteiden ja oireiden tunnistamisesta piirteiden kirjon ja oireyhtymien kriteerit sekä normaalivaihtelun huomioiden. Opiskelija osaa soveltaa kriittistä ajattelua koskien neuropsykiatristen oireiden diagnosointia. Opiskelija hallitsee hyvin tietoa erilaisten neuropsykiatristen häiriöiden yhteisistä ja erillisistä aivomekanismeista. Opiskelija osaa arvioida ja käyttää monipuolisesti ajattelun ja havainnoinnin tapoja eri asiakaskohtaamisissa ja huomioiden neuropsykiatriset piirteet mukauttaa omaa toimintaansa kohtaamisissa.

Arbetsformer och schemaläggning

– Kurssi toteutetaan täysin virtuaalitoteutuksena 29.8.-23.10.2022 (orientaatio on-line 30.8.2022 klo 9-11 ja myöhemmin nauhoitteena katsottavissa.

– Työmuoto on täysin itsenäinen opiskelu: opiskelu tapahtuu verkkoluentojen, muun verkkomateriaalien, kirjallisuuden lukemisen sekä verkko-oppimistehtävien muodossa. Osan tehtävistä saa toki halutessaan tehdä opintopiirimäisesti muiden kurssilla olevien kanssa.

– Osaamistavoitteisiin pääsemistä tuetaan monipuolisella verkko-opetuksella.

Info

Kurssi toteutetaan 29.8.-23.10.2022 ja toteutus on täysin virtuaalinen, omassa etenemistahdissa toteutettava (ei on-line-opetusaikoihin sidottu: orientaatio on-line 30.8.2022 klo 9-11 Zoomissa, mutta myös myöhemmin nauhoitteena katsottavissa). Opiskelijat saavat kurssimateriaalien Moodle-tunnukset viimeistään 29.8.2022 ja suositellaan toki tulemaan orientaatioon paikalle on-line, jotta mahdollisiin omiin kysymyksiin oppimistehtävistä tai kurssin sisällöllisistä asioista saa vastaukset 30.8.2022.