Våren
Kursnamn Nuorisokulttuuri ja nuorisotyö
Kursdatum 09.01.2023 - 19.05.2023
Yrkeshögskolan Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Timo Hintikka
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 18.12.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Nuorisokulttuuri ja nuorisotyö

09.01.2023 - 19.05.2023

Beskrivning

Tavoitteet:

Opiskelija ymmärtää nuorisokulttuurien taustaa ja roolia identiteetin luojana. Opiskelija tiedostaa vertaisryhmien ja mediakulttuurin merkityksen nuoren identiteettityössä, vuorovaikutuksessa ja jokapäiväisessä arjessa. Opiskelija tietää nuorisotyön tehtävät, muodot ja menetelmät.

Sisältö:

  • nuorten omat elämäntavat ja eri kulttuurit, ala- ja vastakulttuurit, mediakulttuuri
  • digitaalinen ja sosiaalinen media, kännykkäkulttuuri
  • nuorisotyön lähtökohdat, käytänteet ja menetelmät
  • nuorisotiedotuksen periaatteet

Förkunskapskrav

Opiskelija tietää nuoruuteen liittyviä psykologisia, sosiologisia ja kasvatustieteellisiä peruskäsitteitä ja näkökulmia.

Bedömningskriterier

1-5

Arbetsformer och schemaläggning

Verkko-opiskelu ja vaihtoehtoiset oppimistehtävät. Opintojaksolla ei ole webinaareja, mutta se sisältää vuorovaikutteisia tehtäviä keskustelupalstalle.