Våren
Kursnamn Nuorten asumisneuvonta ja -ohjaus
Kursdatum 23.01.2023 - 26.05.2023
Yrkeshögskolan Diakonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Teija Kynkäänniemi, Susanna Tanskanen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsfri
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 28.04.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Nuorten asumisneuvonta ja -ohjaus

23.01.2023 - 26.05.2023

Beskrivning

Tavoitteet:

Opiskelija

  • tuntee nuorten asumisen ja asunnottomuuden erityispiirteitä
  • tietää asumisneuvonnan ja asumissosiaalisen työn keskeiset käsitteet ja lähtökohdat
  • ymmärtää asumisneuvonnan oikeudellista perustaa, muun muassa huoneenvuokralaki ja vuokrasopimus
  • tuntee nuorten asumisneuvonnan toimijakenttää
  • osaa soveltaen käyttää asumisneuvonnan työkäytäntöjä, kuten asumisen puheeksiotto, neuvonta ja ohjaus, kotiin vietävä tuki sekä monialainen yhteistyö

Sisällöt:

  • nuorten asumisen ja asunnottomuuden erityispiirteet
  • asumisneuvonnan ja asumissosiaalisen työn keskeiset käsitteet ja lähtökohdat
  • asumisneuvonnan oikeudellinen perusta, muun muassa huoneenvuokralaki ja vuokrasopimus
  • nuorten asumisneuvonnan toimijakenttä
  • asumisneuvonnan työkäytännöt

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko 0-5. Opintojakson arviointi perustuu tietotestien tekemiseen.

Arbetsformer och schemaläggning

Opiskelija tekee opintojakson itsenäisenä opiskeluna verkko-oppimisympäristö Diaklessa.

Info

Tietokone, toimiva nettiyhteys.

Anmälningsinformation

Ammattikorkeakoulun tutkinto-, polku- tai vaihto-opiskelija:

Jotta voimme varmentaa, tilastoida ja rekisteröidä kotikorkeakoulusi, käytäthän ilmoittautuessasi oman kotikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta. Mikäli jostain syystä et käytä kotikorkeakoulusi sähköpostia, muista kirjata kotikorkeakoulusi vahvistusviestissä tulevan linkin kautta vuorokauden kuluessa.