Non-stop
Kursnamn Nuorten mielenterveys- ja päihdetyö (nonstop-aloitus)
Kursdatum 06.06.2023 - 19.03.2024
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Xamkin lehtori
Email
För öppna YH studenter Avgiftsfri
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.06.2023 - 17.12.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Nuorten mielenterveys- ja päihdetyö (nonstop-aloitus)

06.06.2023 - 19.03.2024

Beskrivning

Tavoitteet:

 • Syvennät osaamistasi erityisesti nuorten päihde- ja mielenterveyskysymyksissä ja niiden ennaltaehkäisyssä ja hoidossa.
 • Syvennät osaamistasi moniammatillisesta yhteistyöstä.
 • Perehdyt nuorten hyvinvoinnin edistämisen yhteiskunnallisiin keinoihin ja erilaisiin verkostoihin sekä kolmanteen sektoriin.

Sisältö:

 • Orientointi opintojakson kokonaisuuteen ja suoritustapoihin
 • Ennaltaehkäisevä mielenterveystyö
 • Nuorten psykiatrinen, psykologinen ja neuropsykologinen tutkimus ja hoito
 • Näyttöön perustuva toiminta nuorten mielenterveys- ja päihdetyössä
 • Nuorisopsykiatrisia kysymyksiä
 • Nuorten hyvinvointi-indikaattorit ja hyvinvointisuunnitelmat
 • Järjestöt nuorten hyvinvoinnin edistäjinä
 • Nuoret lastensuojelun asiakkaana
 • Verkkokeskustelut opiskelijoiden valitsemista aiheista

Förkunskapskrav

Ei edeltävyysehtoja. Opintojaksoa suositellaan erityisesti nuorten parissa työskenteleville.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko:

1-5

Arviointi perustuu seuraavien tehtävien suorittamiseen:

 • Nuoren psyykkinen kehitys
  • Orientoiva tehtävä ja verkkokeskustelu
 • Nuorten mielenterveys-, päihde- ja riippuvuushäiriöiden ennaltaehkäisy, tunnistaminen ja hoito
  • kaksi mindmap-tehtävää, verkkokeskustelu ja tentti
 • Ammattilaisena nuorta auttamassa
  • verkkokeskusteluja, essee ja tentti

Arbetsformer och schemaläggning

Toteutus:

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-oppimisalustalla. Opintojakso sisältää verkkotenttejä ja arvioitavia oppimistehtäviä. Opintojakso ei sisällä ryhmätöitä, eikä tiettyihin kellonaikoihin sidottuja verkkoluentoja.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää

Mer information

Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta.

Anmälningsinformation

Peruminen:

Ilmoita perumisesta meille mahdollisimman pian sähköpostitse osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

Kutsu koulutukseen:

Tiedotamme koulutuksesta sähköpostitse ennen koulutuksen alkua. Huomioithan, että kutsu koulutukseen voi päätyä roskapostiin!