Non-stop
Kursnamn Nuorten mielenterveys- ja päihdetyö (nonstop-aloitus)
Kursdatum 05.01.2022 - 20.03.2023
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Humanistisk och pedagogisk HUB, Hälsa och välmående HUB
Lärare Xamkin opettaja
Email
För öppna YH studenter Avgiftsfri
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.11.2021 - 18.12.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Nuorten mielenterveys- ja päihdetyö (nonstop-aloitus)

05.01.2022 - 20.03.2023

Beskrivning

Tavoitteet:

 • Syvennät osaamistasi erityisesti nuorten päihde- ja mielenterveyskysymyksissä ja niiden ennaltaehkäisyssä ja hoidossa.
 • Syvennät osaamistasi moniammatillisesta yhteistyöstä.
 • Perehdyt nuorten hyvinvoinnin edistämisen yhteiskunnallisiin keinoihin ja erilaisiin verkostoihin sekä kolmanteen sektoriin.

Sisältö:

 • Orientointi opintojakso kokonaisuuteen ja suoritustapoihin
 • Ennaltaehkäisevä mielenterveystyö
 • Nuorten hyvinvointi-indikaattorit ja hyvinvointisuunnitelmat
 • Järjestöt nuorten hyvinvoinnin edistäjinä
 • Näyttöön perustuva toiminta nuorten mielenterveys- ja päihdetyössä
 • Nuorten psykiatrinen, psykologinen ja neuropsykologinen tutkimus ja hoito
 • Nuorisopsykiatrisia kysymyksiä
 • Nuoret lastensuojelun asiakkaana

Förkunskapskrav

Ei edeltävyysehtoja.

Bedömningskriterier

Arviointi perustuu seuraavien tehtävien suorittamiseen:

 • Nuoren psyykkinen kehitys
  • Orientoiva tehtävä ja verkkokeskustelu
 • Nuorten mielenterveys- päihde- ja riippuvuushäiriöiden ennaltaehkäisy, tunnistaminen ja hoito
  • 2 mindmap-tehtävää, verkkokeskustelu ja tentti
 • Ammattilaisena nuorta auttamassa
  • verkkokeskusteluja, essee ja tentti

Arviointiasteikko:

1-5

Arbetsformer och schemaläggning

Toteutus:

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. Opintojakso sisältää verkkotenttejä ja arvioitavia oppimistehtäviä. Opintojakso ei sisällä ryhmätöitä, eikä tiettyihin kellonaikoihin sidottuja verkkoluentoja.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Mer information

Tämä opintojakso alkaa 5.1.2022 ja sen jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta.

Anmälningsinformation

Peruminen

Ilmoita perumisesta meille mahdollisimman pian sähköpostitse osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

Kutsu koulutukseen

Tiedotamme koulutuksesta sähköpostitse ennen koulutuksen alkua. Huomioithan, että kutsu koulutukseen voi päätyä roskapostiin!