Sommaren
Kursnamn Nuorten yksinäisyys
Kursdatum 01.06.2023 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Vaasan ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 1 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Pirita Setälä
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 20.04.2023 - 02.05.2023
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Nuorten yksinäisyys

01.06.2023 - 31.07.2023

Beskrivning

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuasi osaat:

  • Kuvata nuorten yksinäisyyteen vaikuttavat tekijät 
  • Kuvata yksinäisyyden vaikutuksia ja seurauksia nuoren elämässä 
  • Havaita, kohdata ja puuttua nuoren toimintaan
  • Ymmärtää yksinäisyyden ennaltaehkäisyn merkityksen 

Sisältö:

  • Opintojaksolla tutustutaan nuorten yksinäisyyteen ilmiönä ja minkälaiset tekijät nuoren elämässä voivat aiheuttaa yksinäisyyttä  
  • Opintojakso antaa valmiuksia tunnistaa ja kohdata yksinäinen nuori
  • Opintojaksolla käydään myös läpi ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen keinot 

Förkunskapskrav

Ei edeltävyysehtoja.

Bedömningskriterier

Hyväksytty/Hylätty.

 

Arbetsformer och schemaläggning

Opetusmuoto- ja menetelmät

Verkko-opetus, sisältäen videomateriaalia, podcasteja, omaa pohdintaa keskustelualustalla sekä toisten kurssilaisten tekstien kommentointia. Lopuksi case-tehtäviä (2 kpl).

Ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu verkko-oppimisympäristö Moodlessa aikavälillä 1.6.-31.7.2023.

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali Moodle-alustalla.

 

Anmälningsinformation

Tieto kurssille pääsystä ilmoitetaan ilmoittautumisajan päätyttyä. Kurssille on rajattu määrä paikkoja.