Våren | Fullbokad
Kursnamn Ohjelmistorobotiikan mahdollisuudet
Kursdatum 10.01.2023 - 26.05.2023
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch Naturvetenskaplig HUB, Teknologi HUB
Lärare Joni Ranta
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 30.04.2023
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Ohjelmistorobotiikan mahdollisuudet

10.01.2023 - 26.05.2023

Beskrivning

Osaamistavoitteet

  • Tiedät ohjelmistorobotin toimintaperiaatteen
  • Hahmotat ohjelmistorobotiikan hyödyt oman alasi näkökulmasta
  • Osaat kuvata prosesseja graafisesti jollakin notaatiolla
  • Tiedät millä periaatteilla ohelmistorobotiikan hyötyjä voidaan arvioida ja mitata sekä asiakkaan näkökulmasta että palvelun tuottajan näkökulmasta

Sisältö

  • Ohjelmistorobotin kehitys- ja moniajoympäristön toimintaperiaate
  • UIPath-ohjelmistorobotti ja siihen liittyvät tietotekniset työkalut
  • Palveluprosessin kuvaaminen ja viestiminen
  • Microsoft Visio kaaviotyökalut
  • Ohjelmistorobotiikkaprojektin hyödyn arvioinnin periaatteita

Förkunskapskrav

Opiskelijalta ei vaadita aiempaa tuntemusta ohjelmistorobotiikasta eikä teknistä osaamista.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opintojakso koostuu verkkoartikkeleista, keskusteluista, pienistä verkkotenteistä, työpajoista sekä kokoavasta lopputehtävästä. Opintojakso suoritetaan itsenäisesti ja se arvioidaan kun kaikki tehtävät on palautettu hyväksytysti.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.