Non-stop
Kursnamn Ohjelmistotestauksen menetelmät
Kursdatum 31.10.2022 - 31.08.2023
Yrkeshögskolan Oulun ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Naturvetenskaplig HUB
Lärare Pekka Ojala, Markku Kekkonen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 31.07.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Ohjelmistotestauksen menetelmät

31.10.2022 - 31.08.2023

Beskrivning

Tavoitteet:

 • Opiskelija ymmärtää testauksen automatisoinnin perusteet.
 • Opiskelija hallitsee yksikkötestauksen, End-to-End- ja API-testauksen.
 • Opiskelija ymmärtää testilähtöisen ohjelmistokehityksen perusteet.
 • Opiskelija hallitsee käytettävyystestauksessa käytettävät laitteet ja ympäristöt.
 • Opiskelija ymmärtää ketterän testauksen menetelmät.
 • Opiskelija hallitsee tietoturvan testauksen ja suorituskykytestauksen.
 • Opiskelija ymmärtää testitulosten analysoinnin ja testausprosessien kehittämisen merkityksen.

Sisältö:

 • Testauksen automatisointi
 • Yksikkötestaus
 • End-to-End testaus
 • API-testaus
 • Testilähtöinen ohjelmistokehitys
 • Käytettävyystestauksen laitteet ja ympäristöt
 • Ketterä testaus
 • Tutkiva testaus
 • Tietoturvan testaus
 • Suorituskykytestaus
 • Testitulosten analysointi ja testausprosessien kehittäminen

Förkunskapskrav

IT00DI17 Ohjelmistotestauksen perusteet tai vastaavat tiedot.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko 0-5.

Arbetsformer och schemaläggning

Opiskelu on verkossa tapahtuvaa itseopiskelua.

Opintojakson toteutusaika: 31.10.2022-31.08.2023.

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat lisätiedot ilmoittautumisen vahvistusviestissä.

Anmälningsinformation

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 15.8.2022 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta. Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta. Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta (linkki ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)