Non-stop
Kursnamn Ohjelmistotestauksen perusteet
Kursdatum 07.08.2023 - 31.08.2024
Yrkeshögskolan Oulun ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Naturvetenskaplig HUB
Lärare Pekka Ojala
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 07.08.2023 - 01.07.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Ohjelmistotestauksen perusteet

07.08.2023 - 31.08.2024

Beskrivning

Tavoitteet:

 • Opiskelija ymmärtää testauksen roolin ohjelmistokehityksessä ja laadunvarmistuksessa.
 • Opiskelija osaa vertailla manuaalista ja automatisoitua testausta.
 • Opiskelija osaa käyttää tarvittavia testaustyökaluja.
 • Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida testauksen.

Sisältö:

 • Testauksen rooli ohjelmistokehityksessä
 • Manuaalinen testaus
 • Automatisoitu testaus
 • Käytettävyystestaus
 • Tietoturvan huomioiminen testauksessa
 • Testaustyökalut
 • Testauksen suunnittelu, toteutus ja raportointi

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko 0-5.

Arbetsformer och schemaläggning

Opiskelu on verkossa tapahtuvaa itseopiskelua ja opintojakso on tarjolla nonstop-tyyliin ympäri vuoden (7.8.2023-31.8.2024)

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat lisätiedot ilmoittautumisen vahvistusviestissä.

Anmälningsinformation

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 14.8.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta (linkki ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)