Non-stop
Kursnamn Ohjelmistotestausprojekti
Kursdatum 31.10.2022 - 09.06.2023
Yrkeshögskolan Oulun ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Naturvetenskaplig HUB
Lärare Markku Kekkonen, Perttu Hietala
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 03.04.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Ohjelmistotestausprojekti

31.10.2022 - 09.06.2023

Beskrivning

Tavoitteet:

  • Opiskelija osaa suunnitella ohjelmistotestausprojektin.
  • Opiskelija osaa toteuttaa suunnitellun projektin.
  • Opiskelija osaa raportoida ohjelmistotestausprojektin tulokset asiakkaalle.

Sisältö:

  • Ohjelmistotestausprojektin suunnittelu, toteutus, raportointi toimeksiannon mukaan.

Förkunskapskrav

IT00DI18 Ohjelmistotestauksen menetelmät tai vastaavat tiedot

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko 0-5.

Arbetsformer och schemaläggning

Opiskelu on verkossa tapahtuvaa itseopiskelua.

Opintojakson toteutusaika: 31.10.2022-9.6.2023.

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat lisätiedot ilmoittautumisen vahvistusviestissä.

Anmälningsinformation

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 15.8.2022 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta. Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta. Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta (linkki ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)