Sommaren
Kursnamn Ohjelmoinnin perusteet C#
Kursdatum 01.06.2023 - 31.08.2023
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Teknologi HUB
Lärare Lahti Sami
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 21.04.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Ohjelmoinnin perusteet C#

01.06.2023 - 31.08.2023

Beskrivning

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa ohjelmistoja C#-kielellä. Hän hallitsee muuttujat ja lukutaulukot sekä merkkijonot ja niiden käsittelyfunktiot. Opiskelija osaa tehdä omia funktioita ja hän osaa luoda tiedostoja, kirjoittaa dataa niihin ja lukea tietoa niistä.

Keskeinen sisältö

  • Muuttujat, lukutaulukot
  • Merkkijonot ja niiden käsittely
  • Syöttö- ja tulostusfunktiot
  • Totuusarvot
  • Satunnaisluvut
  • Toisto-, valinta- ja ehtorakenteet
  • Funktiot – Funktioiden esittely – Funktioiden toteutus – Funktioiden käyttäminen – C#:n funktiot/omat funktiot
  • Tiedostojen käsittely – Luonti/avaaminen ja sulkeminen – Tiedostoon kirjoittaminen – Tiedostosta lukeminen

Förkunskapskrav

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja, mutta tietokoneen käytön perusosaaminen vaaditaan.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: 0 – 5

Arviointi perustuu palautettuihin tehtäviin.

Arbetsformer och schemaläggning

100 % verkko-opinnot (Moodle ja Zoom)

Opintojakso koostuu teemoista, joihin kuuluu opetusvideoita, harjoitustehtäviä sekä palautettavia, teemaan liittyviä tehtäviä.

Anmälningsinformation

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.