Non-stop
Kursnamn Ohjelmoinnin perusteet (Java)
Kursdatum 01.03.2020 - 31.12.2025
Yrkeshögskolan Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare viopesupport@metropolia.fi
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.03.2020 - 31.12.2024
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

Ohjelmoinnin perusteet (Java)

01.03.2020 - 31.12.2025

Beskrivning

Tavoitteet

 • opiskelija ymmärtää proseduraalisen ohjelmoinnin periaatteet
 • opiskelija osaa toteuttaa vuorovaikutteisia ohjelmia käyttäen eri kontrollirakenteita.
 • opiskelija osaa jakaa ohjelman aliohjelmiin ja käyttää parametreja
 • opiskelija osaa käyttää taulukkorakennetta.

Sisältö

 • Algoritminen ajattelu
 • Proseduraalinen ohjelmointi lausekielellä (Java):
  • syöttö ja tulostus
  • muuttujat,
  • vakiot ja tyypit
  • lausekkeet ja lauseet
  • peräkkäisyys
  • valinta
  • toisto
  • taulukkorakenne,

Förkunskapskrav

Ei ole.

Bedömningskriterier

Kun opiskelija on tehnyt 80% tehtävistä, niin kurssiarvioinnin saamiseksi hänen tulee lähettää sähköpostiviestiä osoitteeseen: viopesupport@metropolia.fi

Arvioinnit pyritään viemään mahdollisimman nopeasi, mutta tutkintosääntömme mukaisesti enintään neljän (4) viikon kuluessa siitä, kun olemme vastaanottaneet ilmoituksenne opintojakson suorittamisesta.

Arbetsformer och schemaläggning

Kurssi on 100% itsenäisesti suoritettava kurssi jolle voi ilmoittautua ympäri vuoden 24/7. Kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin ajasta ja paikasta riippumatta.

Info

Kurssin oppimisymäristönä toimii Metropolian Viope-ympäristö.

Kurssi on 100% itsenäisesti suoritettava kurssi jolle voi ilmoittautua ympäri vuoden 24/7. Kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin ajasta ja paikasta riippumatta.

Mer information

Kurssi pyörii NonStop periaatteella joten sille voi sille voi ilmoittautua ymprärivuoden 24/7. Kurssin suoritustahti riippuu opiskelijasta itsestään ja kurssin suorittamista voi jatkaa lukukausien yli.

Anmälningsinformation

 • Kurssilla ei ole kurssikiintiötä joten kaikki halukkaat pääsevät suorittamaan sen.
 • Kurssi on 100% netin kautta itsenäisesti suoritettava kurssi.
 • Kurssin suorittamisen voi aloittaa heti ilmoittautumisen jälkeen itselle sopivana ajankohtana.
 • Kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin.
 • Kurssisuorituksia kirjataan sitä mukaan kun opiskelijat saavat suorituksensa tehtyä.