Hösten
Kursnamn Olio-ohjelmoinnin perusteet
Kursdatum 24.10.2022 - 16.12.2022
Yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Naturvetenskaplig HUB
Lärare Antti Ahonen
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 30.09.2022
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

Olio-ohjelmoinnin perusteet

24.10.2022 - 16.12.2022

Beskrivning

Opintojakson suoritettua opiskelija osaa ohjelmoida sovelluksen olio-ohjelmointimenetelmällä.

Sisältö:

 • Mitä ovat luokka ja olio?
 • Luokan ohjelmointi (attribuutit, metodit, muodostimet)
 • Periytyminen
 • Staattiset attribuutit ja metodit

Käytettävät tekniikat ja ympäristöt:

 • Java, Eclipse

Förkunskapskrav

Ohjelmoinnin perusteet (muuttujat, taulukot, ehto-/toistorakenteet, funktiot)

Bedömningskriterier

1-5

Arbetsformer och schemaläggning

Luennot ja itsenäisesti tehtävät viikottaiset harjoitukset. Luennot tapahtuvat Zoom-ympäristössä ja kunkin luentokerran alussa käydään läpi edellisellä kerralla annetut viikkoharjoitukset. Lisäksi on itsenäisesti tehtäviä interaktiivisia harjoituksia ja monivalintatehtäviä. Kaikki opetussessiot tallennetaan ja ne ovat katsottavissa vuorokauden kulueessa opetussession päättymisestä. Yleensä jo parin tunnin kuluttua.

Info

Sisällön jaksotus:

 • Luokat ja oliot
 • Olion muodostaminen
 • Attribuutit ja metodit
 • Abstraktit luokat
 • Rajapinnat

Mer information

 • Kysy lisätietoja ilmoittautumisesta, hyväksymisestä opintojaksolle, käyttäjätunnuksista ja arvosanoista opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Opettaja vastaa vain opintojakson sisältöä koskeviin kysymyksiin.

Anmälningsinformation

 • Tutustu toteutussuunnitelmaan ennen ilmoittautumista.
 • Kirjoita lomakkeelle henkilötunnuksesi oikeassa muodossa! Puutteellisesti ilmoitettu hetu voi estää pääsysi opintojaksolle. Et myöskään voi siirtää suoritusmerkintää kotikorkeakouluun ilman hetua.
 • Laita itsellesi muistiin mille opintojaksoille olet ilmoittautunut.
 • Ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan ilmoittautumisen, lähetä sähköpostia opiskelijapalvelut@hamk.fi, niin vapautat paikan toiselle opiskelijalle.
 • Huomaa, että saat hyväksymistiedon sähköpostitse vasta opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.
 • Kun sinut on hyväksytty opintojaksolle ja sinulle on luotu tunnus HAMKin tietojärjestelmiin, saat tiedon sähköpostilla. Sähköposti menee joskus roskapostiin, joten tarkista myös roskapostisi.
 • Edellytämme HAMK-tunnusten rekisteröintiä ja käyttöä opintojaksolla, koska vain tällöin voimme taata kaikkien e-aineistojen saatavuuden opinnon aikana.  Opintojaksopalautteen antamiseen toteutuksen päätyttyä tarvitaan myös HAMKin käyttäjätunnus.