Våren
Kursnamn Omaishoito ja kaltoinkohtelu – tunnistaminen, ennaltaehkäisy ja puuttuminen
Kursdatum 15.02.2023 - 21.05.2023
Yrkeshögskolan Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Tuomas Leisti
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 29.01.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Omaishoito ja kaltoinkohtelu – tunnistaminen, ennaltaehkäisy ja puuttuminen

15.02.2023 - 21.05.2023

Beskrivning

Tavoitteet

Opiskelija osaa

 • osoittaa perehtyneisyytensä omaishoidon ja ennaltaehkäisevän väkivaltatyön perusteisiin
 • kuvata omaishoitajien arjen kuormitukseen liittyviä tekijöitä ja voimavaroja sekä
 • tukea omaishoitajaa hänen tarvitsemallaan tavalla
 • tunnistaa omaishoitosuhteissa esiintyvän väkivallan ja kaltoinkohtelun tunnusmerkit
 • toimia ammattimaisesti sekä väkivallan kokijan että tekijän kanssa.

Sisältö

 • Mitä on omaishoito?
 • Omaishoitajan tukeminen
 • Väkivalta ja kaltoinkohtelu ikääntyvien omaishoitosuhteissa
 • Ammattilaisen osaaminen ja toiminta

 

Bedömningskriterier

Hyväksytty/hylätty

 • Opiskelija osaa määritellä ja tunnistaa omaishoitosuhteen ja sen alkamisen sekä ymmärtää omaishoidon merkityksen yhteiskunnallisena ilmiönä
 • Opiskelija osaa tunnistaa omaishoitoon liittyviä kuormitustekijöitä ja voimavaroja sekä tarjota erilaisia tukimuotoja kuormittuneelle omaishoitajalle.
 • Opiskelija osaa tunnistaa erilaisia kaltoinkohtelua ennustavia tekijöitä omaishoitosuhteessa ja tietää miten toimia epäillessään mahdollista väkivaltaa tai kaltoinkohtelua
 • Opiskelija tietää, miten olla empaattisesti vuorovaikutuksessa omaishoitajien kanssa hoidon kuormitukseen liittyvien teemojen kanssa ja miten ottaa puheeksi mahdollinen liika kuormitus ja kaltoinkohtelun uhka.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso käsittelee omaishoitoa ja ennaltaehkäisevää väkivaltatyötä omaishoitosuhteissa. Aihetta lähestytään tutkimustiedon ja erilaisten tarinoiden avulla.

Verkkokurssi toteutetaan Moodle-alustalla, jolla opiskelevat itsenäisesti, omaan tahtiinsa perehtyen aihetta koskevaan tutkimuskirjallisuuteen ja muuhun informaatioon, lukien tarinoita sekä tehden näihin liittyviä yksilötehtäviä, jotka koostuvat lyhyistä blogiteksteistä, miellekartoista ja loppuesseestä. Tehtävissä reflektoidaan omaishoitoa ja siihen liittyvää kaltoinkohtelua käsitteleviä tarinoita. Opiskelijoiden on tarkoitus myös vuorovaikuttaa keskenään blogitekstejä kommentoimalla.

Opetussisällöt on jaettu neljään moduuliin, joiden avulla opiskelija voi suunnitella omaa ajankäyttöään. Opintojaksoon kuuluvat tehtävät on oltava tehtyinä 21.5.2022 mennessä.