Sommaren
Kursnamn Ongelmanratkaisukyky
Kursdatum 02.05.2024 - 21.08.2024
Yrkeshögskolan Centria-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Centria-ammattikorkeakoulu / tutoropettaja
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 11.03.2024 - 05.04.2024
Anmälning
Anmälningsinformation

Ongelmanratkaisukyky

02.05.2024 - 21.08.2024

Beskrivning

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää ongelmanratkaisuun liittyviä kysymyksiä sekä yhteiskunnan että yrityksen kannalta. Maailma on loputtoman tuntuisella matkalla kohti lisääntynyttä monimutkaisuutta, jonka haltuun ottamisessa ajattelutaidot ovat tarpeen.

– Opintojaksossa perehdytään monenlaisiin tapoihin lähestyä ongelmia mekanistisesta, pelkistävästä ongelmanasettelusta aina systeemiseen ajatteluun asti. – Opiskelija tutustuu erilaisiin argumentointivirheisiin ja oppii tunnistamaan ne. Perehdymme mm. seuraaviin asioihin:

– Ongelmien ratkaisutapoja – Esimerkiksi neuvottelu- ja sääntöpohjaisten ratkaisujen soveltuvuudesta – Systeemiajattelu ns. viheliäisten ongelmien ratkaisuissa – Optimointitekniikka – Tarpeita on enemmän kuin resursseja, miten saadaan mahdollisimman paljon rajallisilla resursseilla – Optimoinnin tekniikoista – Argumentointitekniikka – Miten vakuuttaa muut oman päättelynsä pitävyydestä – Miten tunnistaa ratkaisun sijaan harhaan johtavat yleisimmät argumentointivirheet – Ongelmien ratkaisu politiikassa ja markkinoilla – Markkinat ja politiikka päätöksentekijöinä, missä parhaimmillaan ja missä ei – Esimerkkinä ympäristö- ja tulonjakokysymykset – Aivojen toiminta ongelmanratkaisukoneena – Totuus on tarua ihmeellisempää

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: 0-5

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakson aineistona toimii tutorin osoittama kirjallisuus ja muu aineisto. Opintojaksossa on mm. lehtikirjoituksiin liittyviä tehtäviä, joita analysoidaan opintojakson aikana opituilla työkaluilla.

Opintojaksolla ei ole luentoja ja tenttiä. Opintojakson toteutus perustuu tehtäviin, joissa on annettu opiskelumateriaali. Ohjaava opettaja eli tutor auttaa opiskelun ohjaamisessa.

Info

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta. 5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Anmälningsinformation

Huomioithan, että jos kotikorkeakoulusi käyttää ristiinopiskelupalvelua, ilmoittautuminen opinnoille tapahtuu korkeakoulusi oman Pepin kautta. Lisätietoa ja ohjeita ristiinopiskelupalvelun käyttöön löydät verkkosivuiltamme. Jos ristiinopiskelupalvelu ei vielä ole koulusi käytössä ja oman Pepin käyttö ilmoittautumiseen ei ole mahdollista, tee siinä tapauksessa ilmoittautuminen opinnolle tällä lomakkeella.