Våren
Kursnamn Onnistu työnhaussa
Kursdatum 01.02.2023 - 31.05.2023
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Satu Saarinen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 19.01.2023 - 14.05.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Onnistu työnhaussa

01.02.2023 - 31.05.2023

Beskrivning

Osaamistavoitteet

Tällä opintojaksolla

 • Tutustut työnhaun prosessiin kokonaisuudessaan
 • Saat tietoa CV:n, työhakemuksen, LinkedIn-profiilin ja video-CV:n tekemisestä sekä työhaastattelusta
 • Tutustut erilaisiin työnhaun kanaviin

Sisältö

 • CV ja sen laatiminen
 • Työhakemus / saatekirje ja sen laatiminen
 • LinkedIn-profiili ja sen laatiminen
 • Työnhaun kanavat
 • Työhaastattelu
 • Verkostoituminen ja kontaktin ottaminen työnantajaan

Bedömningskriterier

Arviointikriteerit: Opintojakso on hyväksytty, kun opiskelija on tehnyt / päivittänyt CV:n, laatinut tehtävänmukaisen työhakemuksen ja LinkedIn-profiilin

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

 • Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan
 • Opintojakso sisältää digitaalista opetusmateriaalia ja lähdeaineistoa, joiden avulla opiskelija voi itsenäisesti kehittää työnhaun taitojaan
 • Opiskelija saa palautetta tekemistään tehtävistä

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.