Våren
Kursnamn Opiskelutaidot
Kursdatum 16.01.2023 - 31.05.2023
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 1 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Nadja Marjomaa
Email
För öppna YH studenter Avgiftsfri
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 19.12.2023 - 30.04.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Opiskelutaidot

16.01.2023 - 31.05.2023

Beskrivning

  • Omat vahvuudet oppijana ja aikuisopiskelijana – mitä oppiminen on
  • Motivaatio, itseohjautuvuus ja ajanhallinta opiskelussa
  • Opiskelua auttavat työkalut ja keinot
  • Miten verkossa opiskellaan
  • Yhteisölliset opiskelumenetelmät
  • Eri tehtävätyypit korkeakouluopinnoissa – Kirjalliset ja suulliset tehtävät sekä reflektio
  • Kielitaito korkeakouluopinnoissa
Tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa ja vahvistaa omia vahvuuksiaan oppijana sekä tutustuu eri opiskelutapoihin ja -menetelmiin korkeakouluopinnoissa.

Bedömningskriterier

Arviointi perustuu opintojakson lopussa palautettavaan oppimispäiväkirjaan Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Anmälningsinformation

Linkki ilmoittautumiseen ilmoitetaan myöhemmin järjestelmämuutoksen vuoksi.

Opinnot toteutetaan nonstop-opintoina eli opiskelija voi ilmoittautua opintoihin milloin tahansa ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Uudet ilmoittautumiset käsitellään kerran viikossa.