Non-stop
Kursnamn Organisaatiokulttuuri yrityksen menestystekijänä
Kursdatum 19.09.2022 - 17.04.2023
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Business HUB
Lärare Virolainen Ilona
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 03.04.2023
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Organisaatiokulttuuri yrityksen menestystekijänä

19.09.2022 - 17.04.2023

Beskrivning

Menestyvissä organisaatioissa nousee keskeisesti esille organisaatiokulttuurin rooli. Sama pätee myös toisinpäin. Useat globaalitkin organisaatiot ovat menettäneet merkitsevästi asemansa, koska organisaatiokulttuuria ei ollut kyetty kehittämään.

Kurssi tarjoa konkreettisia välineitä vaikuttaa henkilöstön toimintaan kohti menestystä. Opintojakso tähtää organisaatiokulttuurin kehittämiseen liittyviin taitoihin. Opintojakson tavoitteena on lisätä osaamista menestyksekkään organisaatiokulttuurin.

Keskeinen sisältö

  • Organisaatiokulttuuri menestyksen mahdollistajana
  • Huippuorganisaatioiden kulttuurin piirteet
  • Organisaatiokulttuurin osa-alueet
  • Organisaatiokulttuurin analysointitavat
  • Organisaatiokulttuurin kehittäminen
  • Johtajan rooli organisaatiokulttuurissa

Förkunskapskrav

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: 0 – 5

Arviointiperusteet: Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin, tenttiin.

Arbetsformer och schemaläggning

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

  • itsenäinen opiskelu
  • verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta
  • aineistoihin perehtyminen
  • verkkotentti