Sommaren
Kursnamn Organisaatiokulttuuri yrityksen menestystekijänä
Kursdatum 01.06.2024 - 31.08.2024
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Business HUB
Lärare Virolainen Ilona
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 26.02.2024 - 15.05.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Organisaatiokulttuuri yrityksen menestystekijänä

01.06.2024 - 31.08.2024

Beskrivning

Menestyvissä organisaatioissa nousee keskeisesti esille organisaatiokulttuurin rooli. Sama pätee myös toisinpäin. Useat globaalitkin organisaatiot ovat menettäneet merkitsevästi asemaansa, koska organisaatiokulttuuria ei ole kyetty kehittämään.

Kurssi tarjoa konkreettisia välineitä vaikuttaa henkilöstön toimintaan kohti menestystä. Opintojakso tähtää organisaatiokulttuurin kehittämiseen liittyviin taitoihin. Opintojakson tavoitteena on lisätä osaamista menestyksekkään organisaatiokulttuurin luomiseen. Lähestymistapa menestyksekkään organisaatiokulttuurin kehittämiseen on kokonaisvaltainen, monipuolinen ja käytännönläheinen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää organisaatiokulttuurin roolit yrityksen menestyksen kannalta.
  • osaa analysoida organisaatiokulttuuria.
  • kykenee kehittämään organisaatiokulttuuria vision saavuttamiseksi.
  • osaa toimia esimiehenä organisaatiokulttuurin kehittämisessä.

Förkunskapskrav

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: 0 – 5

Kurssi hyväksytään, kun kaikki 4 tehtävää on suoritettu:

  1. Moodle-alustaan pohjautuva tentti 1
  2. Moodle-alustaan pohjautuva tentti 2
  3. Kirjatentti, joko vaihtoehto A) tai B)
  4. Käytännön tehtävä ja vastaus kyselytenttiin siitä

Arbetsformer och schemaläggning

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Kurssi suoritetaan itsenäisesti oman aikataulun mukaan kurssiajan puitteissa.

Anmälningsinformation

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.