Sommaren
Kursnamn Organisaation muotoilu ja rakenteet (YAMK)
Kursdatum 02.05.2024 - 31.07.2024
Yrkeshögskolan LAB-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Business HUB
Lärare Ville Sarpo
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 26.03.2024 - 22.04.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Organisaation muotoilu ja rakenteet (YAMK)

02.05.2024 - 31.07.2024

Beskrivning

Tavoitteet:

 • Opiskelija ymmärtää organisaatioiden rakenteiden ja muotoilun välisen suhteen.
 • Opiskelija osaa erotella formaalit ja informaalit rakenteet
 • Opiskelija pystyy analysoimaan valitsemansa organisaation rakenteita sekä muotoilua

Sisältö:

Tämä opintojakso pyrkii luomaan ymmärrystä organisaation muotoiluun liittyvistä perusasioista. Keskustelemme aihepiiriin liittyvistä perusteista ja periaatteista. Opintojakson yksi pääaiheista on nykyaikaisten organisaatioiden johtaminen ja tätä varten opiskelijat tutustuvat organisaation muotoiluun ja arkkitehtuuriin liittyviin teorioihin. Opintojakson pääteemat ovat:

 • Organisaation muotoilun ja rakenteiden perusteet
 • Organisaation strategian ja muotoilun välinen suhde
 • Organisaation uudelleenkonfigurointi
 • Formaalien ja informaalien rakenteiden välinen suhde
 • Isojen julkisten terveydenhoitoalan organisaatioiden erityispiirteitä
 • Tulevaisuuden organisaatioiden muotoilu

Förkunskapskrav

Opintojaksolle osallistuvilla opiskelijoilla tulee olla alempi korkeakoulututkinto relevantilta alalta (liiketoiminta, strategia, yhteiskuntatieteet)

Bedömningskriterier

1-5

Opiskelijat tekevät 3 tehtävää, kukin on arvoltaan 1/3 kokonaisarvosanasta. Kaikki tehtävät tulee tehdä hyväksytysti, että voi läpäistä opintojakson.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso alkaa 2.5.2024 ja päättyy 31.7.2024.

Aikataulun mukaisesti pidettävät verkkoluennot. Läsnäolo kaikissa sessioissa on suotavaa.

Opiskelijat tekevät tehtäviä itsenäisesti ja palauttavat ne Moodleen. Opintojakson viimeisen tehtävän palautus heinäkuun loppuun mennessä.

Opintojakson luentoaikataulu:

 • Torstai 2.5.2024 klo 17.00-19.00
 • Tiistai 14.5.2024 klo 17.00-19.00
 • Keskiviikko 15.5.2024 klo 17.00-19.00
 • Torstai 16.5.2024 klo 17.00-19.00
 • Tiistai 28.5.2024 klo 17.00-19.00
 • Torstai 30.5.2024 klo 17.00-19.00

 

Anmälningsinformation

Tutkinto- tai polkuopiskelija:  ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Muut ilmoittautuvat Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Katso tarkemmat ohjeet ilmoittautumislinkin kautta. Hinta 75 €.