Non-stop | Fullbokad
Kursnamn Orientaatio musiikinteorian opintoihin
Kursdatum 21.08.2023 - 31.07.2024
Yrkeshögskolan Oulun ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Kultur HUB
Lärare Pasi Hiltula
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 14.08.2023 - 01.06.2024
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Orientaatio musiikinteorian opintoihin

21.08.2023 - 31.07.2024

Beskrivning

Tavoitteet: 

  • Kehitän musiikin hahmottamisen taitojani erityisesti musiikinteoreettisten perustaitojen osalta.
  • Ymmärrän musiikin hahmotusaineosaamisen olevan osa instrumenttiosaamista.
  • Arvioin omaa osaamistani ja kehittymistarpeitani suhteessa ammattikorkeakoulujen musiikkipedagogikoulutuksen osaamistavoitteisiin.
  • Käytän opiskeluun liittyviä järjestelmiä ja menetelmiä.
  • Tunnen oppimisympäristön tarjoamat mahdollisuudet ja palvelut opiskelun tukena.
  • Kehitän ja arvioin oppimis-, opiskelu- ja työskentelytaitojani.

 

Sisältö:

  • Perehdyt musiikkipedagogiopintojen osaamistavoitteisiin hahmotusaineiden opiskelun näkökulmasta ja arvioit omaa osaamistasi suhteessa niihin.
  • Opit käyttämään opinnoissasi tarvittavia järjestelmiä ja digitaalisia työkaluja.
  • Kehität musiikin hahmotusosaamista erityisesti perustaitojen mekaanisen hallinnan osalta.
  • Hallitset sävellajeihin liittyvät ilmiöt: Sävelnimet, oktaavialat, sävellajit ja intervallit; Duuri- ja molliasteikot; Duuri- ja molliasteikon moodit; Melodiset tendenssit; Kolmisoinnut; Sekstisointu, kadensaalinen kvarttisekstisointu; Funktionaalisuuden perusteet: Toonika, subdominantti ja dominantti; Nelisoinnut (sävellajissa); Johdatus rytmiikkaan: Aika-arvot, tahtilajit, poikkeusjaot.

Bedömningskriterier

Arviointi (hyväksytty/hylätty) perustuu kurssialustalle palautettuihin kurssitehtäviin.

Opiskelija laatii henkilökohtaisen opiskeluaikataulun, jonka avulla suunnittelee ja seuraa kurssilla edistymistään. Opiskelija tutustuu itsenäisesti verkossa olevaan opiskelumateriaaliin, ja palauttaa niihin liittyvät kurssitehtävät kurssialustalle ajallaan.

 

Arbetsformer och schemaläggning

Orientaatio musiikipedagogin opintoihin (3op) -opintojakso on ammattikorkeakoulujen musiikinteorian opintoihin valmistava opiskelukokonaisuus, jossa käydään läpi tonaalisen musiikin perusilmiöiden mekaniikkaa. Kurssilla kerrataan sävellajeihin liittyviä ilmiöitä:

(1) Sävelnimet, oktaavialat, sävellajit ja intervallit; (2) Duuri- ja molliasteikot; Duuri- ja molliasteikon moodit; Melodiset tendenssit; (3) Kolmisoinnut; Sekstisointu, kadensaalinen kvarttisekstisointu; (4) Funktionaalisuuden perusteet: Toonika, subdominantti ja dominantti; (5) Nelisoinnut (sävellajissa); (6) Johdatus rytmiikkaan: Aika-arvot, tahtilajit, poikkeusjaot.

Muunnesäveliset ja -sointuiset ilmiöt käydään läpi opintojaksolla Tonaalisen musiikin hahmottamisen perusteet (3op).

Opinnot toteutetaan verkko-opintoina Moodle-oppimisympäristössä ja kurssilla edetään itsenäiseen tahtiin: Opiskelija katsoo oppimisalustalla olevat opetusvideot, ja lukee niihin liittyvän opiskelumateriaalin. Kurssitehtävät palautetaan kurssialustalle.

Anmälningsinformation

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 14.8.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta. Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistusviestin, josta löydät lisätietoja. Mikäli et saa vahvistusviestiä, tarkistathan myös roskapostikansion ja ota tarvittaessa yhteys osoitteeseen campusonline@oulu.fi.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta 1.8. alkaen (linkki ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)