Sommaren
Kursnamn Osuustoiminnan perusteet
Kursdatum 01.06.2023 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Business HUB
Lärare Kim Wrange
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 14.05.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Osuustoiminnan perusteet

01.06.2023 - 31.07.2023

Beskrivning

Osaamistavoitteet

  • Tunnet ja ymmärrät osuustoimintamuotoisen yritystoiminnan erityispiirteet erityisesti kuluttajaosuuskuntien näkökulmasta.
  • Tunnet osuustoiminnan historian ja arvoperustan, osuuskuntien kaksoisluonteen, osuuskuntien merkityksen yhteiskuntavastuun toteuttamisessa sekä osuuskuntalain.
  • Olet tutustunut yhden alueosuuskaupan sääntöihin ja vuosikertomukseen sekä ymmärrät osuuskunnan sääntöjen vaikutuksen osuuskaupan päätöksentekoon ja johtamiseen.

Sisältö

  • Osuuskuntalaki
  • Osuustoiminnan historia
  • Osuustoiminnan merkitys yhteiskunnassa
  • Osuustoiminnan kaksoisluonne.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko

H-5

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opiskelija opiskelee itsenäisesti Moodle-oppimisympäristössä annetun aineiston. Opiskelija suorittaa verkkotentin Moodle-oppimisympäristössä.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.