Non-stop
Kursnamn Johdatus kommunikointia tukevaan tulkkaukseen
Kursdatum 01.09.2022 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Humanistinen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch HUBBEN för alla, Humanistisk och pedagogisk HUB, Språk och kommunikation HUB
Lärare Anne-Mari Jaamalainen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsfri
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 22.05.2023
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Johdatus kommunikointia tukevaan tulkkaukseen

01.09.2022 - 31.07.2023

Beskrivning

Johdatus kommunikointia tukevaan tulkkaukseen 2 op -opintojaksolla  tutustut ihmisiin, joilla on vaikeuksia puheen ymmärtämisessä tai tuottamisessa ja heidän oikeuksiinsa kommunikointiin, kommunikointia tukeviin menetelmiin ja kommunikoinnin apuvälineisiin sekä puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalveluun. Kurssin suoritettua tiedät puhe-ja kommunikaatiovaikeuksien syitä ja ilmenemismuotoja ja osaat hyödyntää arjessasi keskeisimpiä kommunikointia tukevia menetelmiä ja välineitä sekä ymmärrät tulkkauspalvelun merkityksen osallisuuden edistäjänä.

Tavoitteet: Opiskelija:

  • Tunnistaa ihmisiä, joilla voi olla eriasteisia puhe- ja kommunikointivaikeuksia.
  • Tietää puhevammaisten tulkkauspalvelusta.
  • Ymmärtää kommunikointia tukevien menetelmien ja vuorovaikutuksen ja ei-kielellisten ilmaisukeinojen välisiä suhteita.

Bedömningskriterier

Opintojakso arvioidaan suoritettu-täydennettävä. Opiskelijan tulee osoittaa hallitsevansa vähintään 40% asetetuista opintojakson tavoitteista, jotta opintosuoritus voidaan katsoa suoritetuksi. Opintojakso merkitään täydennettäväksi, mikäli opiskelija ei osoita saavuttavansa osaamistavoitteita vähimmäistasolla. Merkintä täydennettävä tarkoittaa, että opiskelija on saavuttanut 0-39% asetetuista tavoitteista.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa. Sen voi suorittaa itsenäisesti omaan tahtiin 31.7.2023 mennessä.

Info

Opintojakson tehtävissä tallennetaan videota. Tehtäviä varten tarvitset laitteen, kuten tietokoneen tai puhelimen, jossa on kamera ja mikrofoni.

Anmälningsinformation

Non-stop-opintojaksoilla ilmoittautumiset käsitellään mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa ilmoittautumisesta. Kun ilmoittautuminen on käsitelty, saat sähköpostitse kirjautumisohjeet Humakin järjestelmiin. Löydät opintojakson suoritusohjeet verkko-oppimisympäristöstä.

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.