Sommaren | Fullbokad
Kursnamn Päihdetyön peruskurssi
Kursdatum 02.05.2024 - 21.08.2024
Yrkeshögskolan Centria-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Humanistisk och pedagogisk HUB, Hälsa och välmående HUB
Lärare Centria-ammattikorkeakoulu / tutoropettaja
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 11.03.2024 - 05.04.2024
Anmälningsinformation

Päihdetyön peruskurssi

02.05.2024 - 21.08.2024

Beskrivning

Opiskelija – Tietää suomalaisten päihteiden käytön historiaa ja tuntee suomalaisen päihdepolitiikan ja päihdehuollon historiallista kehitystä – Tuntee päihdehuollon keskeisen lainsäädännön – Tietää erilaisia päihteitä ja osaa kuvata niiden vaikutuksia. – Osaa kuvata riippuvuuden kehittymistä, erilaisia riippuvuuksia ja riippuvuuden ulottuvuuksia – Osaa arvioida omia asenteitaan suhteessa päihteisiin ja päihderiippuvuusongelmiin. – Tietää kuntoutumisprosessin vaiheet ja osaa ohjata asiakkaita/potilaita palvelujärjestelmässä.

Oppimateriaali on kaiken aikaa opiskelijoiden näkyvillä oppimisalustalla ja se on tarkoitus käydä läpi järjestyksessä osiosta 1 alkaen. Löydät opintojaksoon liittyvät oppimistehtävät Tehtävät-kansiosta. Kunkin oppimistehtävän viimeinen palautuspäivä on merkitty kalenteriin. Osa tehtävistä on keskustelutehtäviä ja ne tehdään niille varatulla aikavälillä. Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista keskusteluun.

Förkunskapskrav

Opintojakso on tarkoitettu ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoille tai työelämässä toimiville, jotka työtehtävissään tarvitsevat päihdetietoutta.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Jatkuva arviointi. Esseevastauksissa edellytetään kirjallisen työn ohjeiden noudattamista. Lakitestin läpäisyraja on 6/10. Keskustelutehtävissä edellytetään aktiivista osallistumista omassa pienryhmässä.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Info

Oppimateriaali ja lisämateriaali löytyvät opintojakson itslearning-työtilasta.

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Mer information

Huom! Peruutusaika muuttunut. Opintojen peruminen on mahdollista vain ilmoittautumisajan puitteissa. Voit perua opinnot ilmoittamalla siitä kirjallisesti avoinamk@centria.fi

Anmälningsinformation

Huomioithan, että jos kotikorkeakoulusi käyttää ristiinopiskelupalvelua, ilmoittautuminen opinnoille tapahtuu korkeakoulusi oman Pepin kautta. Lisätietoa ja ohjeita ristiinopiskelupalvelun käyttöön löydät verkkosivuiltamme. Jos ristiinopiskelupalvelu ei vielä ole koulusi käytössä ja oman Pepin käyttö ilmoittautumiseen ei ole mahdollista, tee siinä tapauksessa ilmoittautuminen opinnolle tällä lomakkeella.