Sommaren | Fullbokad
Kursnamn Päihdetyön peruskurssi
Kursdatum 03.05.2023 - 23.08.2023
Yrkeshögskolan Centria-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Humanistisk och pedagogisk HUB, Hälsa och välmående HUB
Lärare Centria-ammattikorkeakoulu / Averko tutoropettaja
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 07.04.2023
Anmälningsinformation

Päihdetyön peruskurssi

03.05.2023 - 23.08.2023

Beskrivning

Opiskelija – Tietää suomalaisten päihteiden käytön historiaa ja tuntee suomalaisen päihdepolitiikan ja päihdehuollon historiallista kehitystä – Tuntee päihdehuollon keskeisen lainsäädännön – Tietää erilaisia päihteitä ja osaa kuvata niiden vaikutuksia. – Osaa kuvata riippuvuuden kehittymistä, erilaisia riippuvuuksia ja riippuvuuden ulottuvuuksia – Osaa arvioida omia asenteitaan suhteessa päihteisiin ja päihderiippuvuusongelmiin. – Tietää kuntoutumisprosessin vaiheet ja osaa ohjata asiakkaita/potilaita palvelujärjestelmässä.

Oppimateriaali on kaiken aikaa opiskelijoiden näkyvillä oppimisalustalla ja se on tarkoitus käydä läpi järjestyksessä osiosta 1 alkaen. Löydät opintojaksoon liittyvät oppimistehtävät Tehtävät-kansiosta. Kunkin oppimistehtävän viimeinen palautuspäivä on merkitty kalenteriin. Osa tehtävistä on keskustelutehtäviä ja ne tehdään niille varatulla aikavälillä. Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista keskusteluun.

Förkunskapskrav

Opintojakso on tarkoitettu ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoille tai työelämässä toimiville, jotka työtehtävissään tarvitsevat päihdetietoutta.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Jatkuva arviointi. Esseevastauksissa edellytetään kirjallisen työn ohjeiden noudattamista. Lakitestin läpäisyraja on 6/10. Keskustelutehtävissä edellytetään aktiivista osallistumista omassa pienryhmässä.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Info

Oppimateriaali ja lisämateriaali löytyvät opintojakson itslearning-työtilasta.

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Anmälningsinformation

Paikkoja rajallinen määrä. Opintojakson täytyttyä varasijoille ei ole mahdollista jonottaa.