Sommaren | Fullbokad
Kursnamn Päihdetyön perusteet
Kursdatum 08.05.2023 - 31.08.2023
Yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Marika Ahonen
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 21.04.2023
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Päihdetyön perusteet

08.05.2023 - 31.08.2023

Beskrivning

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • kohdata, tunnistaa ja hoitaa sekä hoitoonohjata päihderiippuvaisia asiakkaita
 • hyödyntää työssään alan tietoperustaa ja työmenetelmiä sekä lainsäädäntöä
 • hyödyntää sairausnäkökulmaa hoidossa ja ymmärtää toipumiskeskeisen hoidon
 • kohdata ja tukea päihderiippuvaisen läheisiä ja ymmärtää riippuvuussairauden vaikutuksia heihin
 • työskennellä asiakkaiden terveyttä edistäen
 • käyttää ehkäisevän päihdetyön menetelmiä työssä

Bedömningskriterier

Hyväksytty / Hylätty

 • Osallistuminen työskentelyyn verkossa ja annettujen tehtävien palautus sekä vertaisarviointien teko
 • Learn-tenttien hyväksytty suoritus
 • Hyväksytty opintokäynti ja sen kuvaus
 • Itsearviointi, vertaisarviointi ja opettajan arviointi

Arbetsformer och schemaläggning

Verkkoluennot Verkkotyöskentely ja -oppimistehtävät Moodle-tentit Itsenäinen opintokäynti

Info

Learn oppimisympäristö on avoinna 8.5.-31.8.2023, mutta opintojakson tehtävät tulee olla palautettuna 7.8.2023. Huomioithan, että tämän jälkeen tulleita tehtäviä emme enää ota arviointiin.

Mer information

 • Kysy lisätietoja ilmoittautumisesta, hyväksymisestä opintojaksolle, käyttäjätunnuksista ja arvosanoista opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Opettaja vastaa vain opintojakson sisältöä koskeviin kysymyksiin

Anmälningsinformation

 • Tutustu toteutussuunnitelmaan ennen ilmoittautumista.
 • Kirjoita lomakkeelle henkilötunnuksesi oikeassa muodossa! Puutteellisesti ilmoitettu hetu voi estää pääsysi opintojaksolle. Et myöskään voi siirtää suoritusmerkintää kotikorkeakouluun ilman hetua.
 • Laita itsellesi muistiin mille opintojaksoille olet ilmoittautunut.
 • Ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan ilmoittautumisen, lähetä sähköpostia opiskelijapalvelut@hamk.fi, niin vapautat paikan toiselle opiskelijalle.
 • Huomaa, että saat hyväksymistiedon sähköpostitse tavallisesti vasta opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.
 • Kun sinut on hyväksytty opintojaksolle ja sinulle on luotu tunnus HAMKin tietojärjestelmiin, saat tiedon sähköpostilla. Sähköposti menee joskus roskapostiin, joten tarkista myös roskapostisi.
 • Edellytämme HAMK-tunnusten rekisteröintiä ja käyttöä opintojaksolla, koska vain tällöin voimme taata kaikkien e-aineistojen saatavuuden opinnon aikana.  Myös opintojaksopalautteen antamiseen toteutuksen päätyttyä tarvitaan HAMKin käyttäjätunnus