Våren
Kursnamn Päivystys-ja vastaanottohoitotyö
Kursdatum 21.03.2022 - 30.04.2022
Yrkeshögskolan Lapin ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Heidi Jaakola
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 22.11.2021 - 07.03.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Päivystys-ja vastaanottohoitotyö

21.03.2022 - 30.04.2022

Beskrivning

Osaamistavoitteet Osaat arvioida potilaan hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä sekä toteuttaa päivystys- ja vastaanottohoitotyötä osana moniammatillista työryhmää. Osaat hyödyntää digitaalisia välineitä ja sovelluksia hoitotyössä. Osaat valmistella ja ohjata potilaan kliinisiin tutkimuksiin ja hoitotoimenpiteisiin päivystys- ja vastaanottohoitotyössä sekä tehdä tarvittavat johtopäätökset. Osaat yhdistää näyttöön perustuvan tiedon hoitotyön päätöksentekoon. Osaat ohjata ja tukea potilasta yksilöllisesti omahoidossa ja terveyden edistämisessä hyödyntäen lähi- ja etäpalveluja sekä liikkuvia palveluja. Sisältö Teemat ja keskeiset sisällöt: Päivystyshoitotyön erityispiirteet – Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi – Keskeiset kliiniset tutkimukset ja hoitotoimenpiteet

Vastaanottohoitotyön erityispiirteet – Omahoidon ohjaus ja tukeminen – Vastaanottohoitotyö eri toimintaympäristöissä

Förkunskapskrav

Kuuluu sairaanhoitaja ja terveydenhoitajaopintoihin

Bedömningskriterier

Arviointikriteeri – arvosana 1 Osaat arvioida ohjatusti potilaan hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä ja tunnistat roolisi osana moniammatillista työryhmää. Osaat ohjatusti valmistella ja ohjata potilaan kliinisiin tutkimuksiin ja hoitotoimenpiteisiin päivystys- ja vastaanottohoitotyössä. Tiedät valtakunnallisia päivystys- ja vastaanottohoitotyön ohjeistuksia ja suosituksia. Verkkotentti, Arvosana 1 saavutetaan, kun vastauksista 55% on oikein. Tiedät erilaisia ohjauksen menetelmiä päivystys- ja vastaanottohoitotyössä. Arviointikriteeri – arvosana 3 Osaat arvioida potilaan hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä ja toimit osana moniammatillista työryhmää. Osaat valmistella ja ohjata potilaan kliinisiin tutkimuksiin ja hoitotoimenpiteisiin päivystys- ja vastaanottohoitotyössä ja tehdä johtopäätöksiä. Osaat hyödyntää valtakunnallisia päivystys- ja vastaanottohoitotyön ohjeistuksia ja suosituksia hoitotyössä. Osaat ohjata ja tukea potilasta omahoidossa ja terveyden edistämisessä hyödyntäen erilaisia menetelmiä päivystys- ja vastaanottohoitotyössä. Arviointikriteeri – arvosana 5 Osaat arvioida itsenäisesi potilaan hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä osana moniammatillista työryhmää. Osaat itsenäisesti valmistella ja ohjata potilaan kliinisiin tutkimuksiin ja hoitotoimenpiteisiin päivystys- ja vastaanottohoitotyössä ja tehdä tarvittavat johtopäätökset. Osaat kriittisesti hyödyntää valtakunnallisia päivystys- ja vastaanottohoitotyön ohjeistuksia ja suosituksia hoitotyössä. Osaat ohjata ja tukea asiakasta yksilöllisesti omahoidossa ja terveyden edistämisessä erilaissa toimintaympäristöissä päivystys- ja vastaanottohoitotyössä.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakson toteutus verkossa

Anmälningsinformation

Ilmoittautumisessa käytettävä oman AMKin sähköpostiosoitetta. Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat tälle opintojaksolle Peppi-järjestelmän kautta.