Hösten
Kursnamn Palauttava uni hyvinvoinnin voimavarana
Kursdatum 23.09.2024 - 01.12.2024
Yrkeshögskolan Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Maija Hiltunen, Jutta Potila
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 05.08.2024 - 13.09.2024
Kursförverkligande
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Palauttava uni hyvinvoinnin voimavarana

23.09.2024 - 01.12.2024

Beskrivning

Tavoitteet:

Opiskelija:

 • Osaa määritellä unen fysiologiset vaikutukset
 • Tunnistaa unen ja palautumisen merkityksen osana hyvinvointia ja terveyttä
 • Tunnistaa hyvän unen tunnusmerkit ja osaa selittää unisyklin vaiheet
 • Osaa määritellä mitkä tekijät vaikuttavat palautumiseen ja mitä palautuminen tarkoittaa
 • Tiedostaa yleisimmät uneen ja palautumiseen liittyvät haasteet
 • Hyödyntää hyvinvointiteknologia unen ja palautumisen seurannassa
 • Osaa soveltaa oppimiaan asioita unesta ja palautumisesta oman hyvinvointinsa edistämisessä

Sisältö:

 • Unen fysiologia
 • Unen ja palautumisen merkitys osana hyvinvointia ja terveyttä
 • Unen tunnusmerkit ja unisyklin vaiheet
 • Palautuminen ja siihen vaikuttavat tekijät
 • Unen ja palautumisen haasteet
 • Hyvinvointiteknologia ja unitutkimus
 • Uni, palautuminen ja oman hyvinvoinnin edistäminen

Bedömningskriterier

Opintojakson arviointi on hyväksytty – hylätty

Opintojakso on hyväksytty, kun opiskelija kykenee tunnistamaan unen ja palautumisen merkityksen osana hyvinvointia ja terveyttä. Hän pystyy määrittelemään, mitkä tekijät vaikuttavat palautumiseen ja mitä palautuminen tarkoittaa. Lisäksi opiskelija tiedostaa yleisimmät uneen ja palautumiseen liittyvät haasteet sekä kykenee hyödyntämään hyvinvointiteknologiaa unen ja palautumisen seurannassa. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa soveltaa oppimiaan asioita unesta ja palautumisesta oman hyvinvointinsa edistämisessä. Opintojakson tehtävät ovat palautuneet sovitussa aikataulussa.

Opintojakso on hylätty, mikäli opiskelija ei suurimmilta osin saavuta opintojaksolle asetettuja tavoitteita tai hän ei kykene palauttamaan oppimistehtäviä sovitussa aikataulussa.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso on opiskelijan itsenäisesti suoritettavissa verkko-opintoina.

Anmälningsinformation

Ilmoittautuminen avautuu 5.8.2024 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille.

Mikäli oma korkeakoulusi on mukana korkeakoulujen ristiinopiskelupalvelussa (RIPA), ilmoittaudu opintojaksolle oman korkeakoulusi Pepin/Pakin kautta. Mikäli oma korkeakoulusi ei ole vielä mukana korkeakoulujen ristiinopiskelupalvelussa, voit ilmoittautua erillisellä lomakkeella. Lomake löytyy tämän sivun yläosasta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (12€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake.