Sommaren | Fullbokad
Kursnamn Palkanlaskennan perusteet
Kursdatum 08.05.2023 - 16.06.2023
Yrkeshögskolan Oulun ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Business HUB
Lärare Elisa Koukkari
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 01.05.2023
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Palkanlaskennan perusteet

08.05.2023 - 16.06.2023

Beskrivning

Tavoitteet:

Opiskelija tietää keskeiset palkanlaskennan osa-alueet ja osaa laskea palkkoja perustilanteessa.

Sisältö:

Ylityölaskenta, vuosilomapalkat, luontoisedut, kustannusten korvaukset, ennakonpidätys.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: 0-5.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet: Tentti.

Arbetsformer och schemaläggning

Kurssi toteutetaan kokonaan Zoom-nauhoitusten avulla. Kustakin aihekokonaisuudesta on kurssin luentomateriaaliin perustuva Zoom-luento, aihepiirin tehtäviä ja tehtävien vastauksia. Joistakin alueista voi olla useampia Zoom-luentoja. Kurssin tentti tehdään Moodlessa. Kurssilla ei ole lähiopetusta.

Toteutusaika: 8.5.-16.6.2023

Info

Oppimateriaali:

Luentodiat ja tehtävät, Verohallinnon päätökset verovapaista matkakustannusten korvauksista ja luontoisetujen verotusarvoista. Zoom-tallenteet. Kirja: Kouhia-Kuusisto, Mikkonen, Syvänperä, Turunen: Palkkavuosi. Uusin painos.

Anmälningsinformation

Ilmoittautuminen avautuu 13.3. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille, ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistusviestin. Mikäli et saa vahvistusviestiä, tarkistathan myös roskapostikansion ja ota tarvittaessa yhteys osoitteeseen campusonline@oulu.fi.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.