Våren | Fullbokad
Kursnamn Palkanlaskenta
Kursdatum 09.01.2024 - 05.05.2024
Yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Business HUB, Entreprenörskap HUB
Lärare Sanna Kuisma
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 30.10.2023 - 15.12.2023
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Palkanlaskenta

09.01.2024 - 05.05.2024

Beskrivning

Opiskelija osaa keskeiset palkkahallintoon liittyvät lait, säädökset ja työnantajavelvoitteet sekä niiden huomioinnin palkanlaskennassa. Opiskelija tutustuu palkkahallinnon tietojärjestelmiin ja osaa laskea palkkoja niitä käyttäen. Opiskelija osaa tehdä palkoista vähennykset ja tilittää ne edelleen palkkahallinnon sidosryhmille ja tietää työnantajan palkkahallintoon liittyvän raportointivelvoitteen.

 

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko 1 – 5.

 

Arbetsformer och schemaläggning

Verkkototeutus Moodle-oppimisympäristössä 9.1.2023 – 5.5.2023

Moodlessa on hyväksynnän jälkeen nähtävissä yksityiskohtaiset ohjeet opintojakson oppimistehtävistä, niiden suoritustavoista ja palautusajankohdista.

Oppimistehtävien palautus ajoitettu seuraavassa järjestyksessä:

 • Palkkauksen perusteet
 • Työtulon verotus
 • Palkasta tehtävät vähennykset
 • Luontoisedut ja henkilökuntaedut
 • Matkakustannusten korvaukset ja muut kulukorvaukset
 • Työaika

Palkanlaskenta käytännössä -oppimistehtävän suorittaminen teoriaosuuden suorittamisen jälkeen viimeisenä.

 

Info

Opetuksen lähtökohtana on opiskelijalähtöisyys ja yhteisöllisyys.

HAMKin välittävän ohjauskulttuurin mukaisesti opiskelijat ja heidän osaamisensa kehittäminen ovat keskiössä.

Opintojakso toteutetaan käänteisen oppimisen -menetelmää (Flipped Learning) soveltaen. Opintojaksoon johdattelevan materiaalin ja lähdeaineistolinkkien avulla opiskelija jatkaa osaamisensa syventämistä ja tekee annetut oppimistehtävät itsenäiseti oman aikataulunsa mukaisesti Moodle-oppimisympäristössä.

 

Mer information

 • HAMKin opiskelijat ilmoittautuvat Pakissa.
 • Kysy lisätietoja ilmoittautumisesta, hyväksymisestä opintojaksolle ja käyttäjätunnuksista opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Opettaja vastaa vain opintojakson sisältöä koskeviin kysymyksiin

Anmälningsinformation

 • Tutustu toteutussuunnitelmaan ennen ilmoittautumista
 • Humakin, Turku AMK:n ja XAMKin opiskelija, ilmoittaudu Pepissä/Pakissa
  • Näet ilmoittautumisen tilanteen hopsillasi
  • Löydät lisätietoa ilmoittautumisesta nettisivulta
 • Muun AMK:n opiskelija:
  • kirjoita ilmoittautumislomakkeelle henkilötunnuksesi oikeassa muodossa! Puutteellisesti ilmoitettu hetu voi estää pääsyn opintojaksolle
  • Täytä ilmoittautumislomakkeelle kotikorkeakoulusi sähköpostiosoite – muu käyttämäsi sähköpostiosoite ei oikeuta opiskelupaikkaan! Varmista, että osoitteesi on kirjoitettu oikein
  • Laita itsellesi muistiin mille opintojaksoille olet ilmoittautunut
  • Ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan, vapauta paikka toiselle opiskelijalle. Lähetä sähköpostia opiskelijapalvelut@hamk.fi

 

 • Ilmoittautumiset käsitellään yhdellä kertaa ilmoittautumisajan päätyttyä
 • Kun sinut on hyväksytty opintojaksolle ja olet saanut oikeuden HAMKin tietojärjestelmiin, saat tiedon sähköpostilla. Viesti voi mennä roskapostiin, joten tarkista myös roskapostisi
 • Ota HAMK -tunnus käyttöön! Edellytämme HAMK-tunnusten rekisteröintiä ja käyttöä opintojaksolla