Hösten
Kursnamn Palkkahallinto
Kursdatum 09.10.2023 - 10.12.2023
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Business HUB
Lärare Xamkin lehtori
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.06.2023 - 26.09.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Palkkahallinto

09.10.2023 - 10.12.2023

Beskrivning

Tavoitteet:

 • Osoitat perehtyneisyytesi palkanmääräytymiseen.
 • Osaat laskea työntekijöiden palkkoja ja kustannusten korvauksia soveltaen voimassa olevia lakeja ja määräyksiä.
 • Osaat toimia palkkahallintoon liittyvän tietoturvan edellyttämällä tavalla.

Sisältö:

 • Miten lainsäädäntö ohjaa palkkahallintoa?
 • Mitkä ovat työnantajan velvollisuudet palkansaajaa kohtaan?
 • Miten erilaiset palkkaerät käsitellään palkanlaskennassa?
 • Miten vuosiloma ja lomapalkka kertyvät?

Förkunskapskrav

Ei edeltävyysehtoja

Bedömningskriterier

 • Osaat käyttää asiantuntevasti palkanlaskentaan liittyviä ammattikäsitteitä.
 • Osaat arvioida käyttämiäsi tietolähteitä kriittisesti.
 • Osaat soveltaa alan menetelmiä.
 • Osaat soveltaa oman alan eettisiä periaatteita palkanlaskennassa.

Arviointi suoritetaan tentin ja oppimistehtävien perusteella.

Arviointiasteikko: 1-5

Arbetsformer och schemaläggning

 • Opintojaksolla pääsee testaamaan palkkaohjelman käyttöä. Ohjelmaa ei tarvitse ladata omalle koneelle ja sen käyttäminen on maksutonta.
 • Itsenäisesti verkko-opintoina suoritettava opintojakso.
 • Mahdollisuus Teams-tapaamisiin opettajan kanssa.
 • Opintojakson päätteeksi pidetään tentti Learn-alustalla.
 • 5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Info

Opiskelumateriaali:

Kouhia-Kuusisto, Mikkonen, Syvänperä, Turunen; Palkkavuosi; Edita

Muu materiaali Learn-alustalla

Anmälningsinformation

Lisätietoja ilmoittautumisesta:

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Peruminen:

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit! Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.