Våren
Kursnamn Palliatiivinen hoito
Kursdatum 23.01.2023 - 03.04.2023
Yrkeshögskolan Kajaanin ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Katja Räisänen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 16.12.2022
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Palliatiivinen hoito

23.01.2023 - 03.04.2023

Beskrivning

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää palliatiivisen hoidon ja saattohoidon käsitteen
 • tietää palliatiivista hoitoa koskevat keskeiset lait ja säädökset
 • tunnistaa palliatiivisen hoidon keskeisiä eettisiä näkökulmia
 • perehtyy saattohoitopotilaan kivunhoitoon ja oirehoitoon
 • saa valmiuksia tukea palliatiivisessa ja saattohoidossa olevaa potilasta ja hänen läheisiään

Sisältö

 • palliatiivista hoitoa ohjaavat lait ja säädökset, keskeiset suositukset ja hoidon järjestäminen
 • eettiset näkökulmat palliatiivisessa hoitotyössä
 • saattohoidossa olevan potilaan oirehoito, kivun kokonaisvaltainen arviointi ja hoito sekä palliatiiviset hätätilanteet
 • perheen kohtaaminen, kulttuuriset näkökulmat sekä suru, toivo ja selviytyminen

Förkunskapskrav

Ensimmäisen vuoden sosiaali- tai terveysalan opinnot on suoritettu.

Bedömningskriterier

Hyväksytty / hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Verkko-opintojakso DevMoodle-oppimisympäristössä. Opintojaksoon liittyy kaksi webinaaria:

 • aloituswebinaari 23.1.2023 klo 16-17 (tallennetaan, katsottavissa kahden viikon ajan)
 • päätöswebinaari 3.4.2023 klo 16-17 (tallennetaan, katsottavissa kahden viikon ajan)

Info

Noin viikkoa ennen opintojakson alkamista opiskelijat saavat sähköpostilla tiedot ennakkotehtävästä ja opintojaksolle liittymisestä.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.