Sommaren | Fullbokad
Kursnamn Palliatiivinen hoito
Kursdatum 22.05.2023 - 25.08.2023
Yrkeshögskolan Kajaanin ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Katja Räisänen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 05.05.2023
Anmälningsinformation

Palliatiivinen hoito

22.05.2023 - 25.08.2023

Beskrivning

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

  • ymmärtää palliatiivisen hoidon ja saattohoidon käsitteen
  • tietää palliatiivista hoitoa koskevat keskeiset lait ja säädökset
  • tunnistaa palliatiivisen hoidon keskeisiä eettisiä näkökulmia
  • perehtyy saattohoitopotilaan kivunhoitoon ja oirehoitoon
  • saa valmiuksia tukea palliatiivisessa ja saattohoidossa olevaa potilasta ja hänen läheisiään

Sisältö

  • palliatiivista hoitoa ohjaavat lait ja säädökset, keskeiset suositukset ja hoidon järjestäminen
  • eettiset näkökulmat palliatiivisessa hoitotyössä
  • saattohoidossa olevan potilaan oirehoito, kivun kokonaisvaltainen arviointi ja hoito sekä palliatiiviset hätätilanteet
  • perheen kohtaaminen, kulttuuriset näkökulmat sekä suru, toivo ja selviytyminen

Förkunskapskrav

Ensimmäisen vuoden sosiaali- tai terveysalan opinnot on suoritettu.

Bedömningskriterier

Hyväksytty / hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Verkko-opintojakso DevMoodle-oppimisympäristössä.

Info

Noin viikkoa ennen opintojakson alkamista opiskelijat saavat sähköpostilla tiedot ennakkotehtävästä ja opintojaksolle liittymisestä.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.